Sobota 13. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči v Židlochovicích slaví 100 let

Slavnostní členskou schůzí na zámku v Židlochovicích začaly oslavy 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Židlochovicích n a Brněnsku.

Za účasti představitelů města, Moravské hasičské jednoty, HZS Jihomoravského kraje a delegace hasičského sboru ze slovenských Gbel židlochovičtí dobrovolní hasiči zhodnotili svoji činnost a ocenili nejaktivnější členy a příznivce sboru. Hlavní část oslav 100. výročí SDH se uskuteční příští víkend na náměstí Míru a na dalších místech Židlochovic. V sobotu a v neděli 18. a 19. června se na náměstí a v jeho okolí mj. uskuteční soutěž mladých hasičů i netradiční soutěž Železný hasič, ukázky zásahů dobrovolných i profesionálních hasičů, a výstava techniky a vybavení, fotografií a dalších exponátů.

Hasičský sbor ve městě po období příprav oficiálně vznikl v září 1911 na ustavující valné hromadě, které se podle dobových záznamů zúčastnilo 45 lidí. Za 2750 korun českých si sbor pořídil první požární stříkačku. V době vzniku SDH už v Židlochovicích působil německý hasičský sbor a první čeští hasiči si museli postupně získávat veřejné uznání a podporu. Formálně sbor činnost při požární ochraně města zahájil 26. července 1912. První zásah si hasiči připsali při požáru vrat a střechy Národního domu. Do konce roku 1925 pak židlochovičtí hasiči vyjížděli k 18 požárům a k dalším záchranným zásahům, například při povodních.

V roce 1976 sbor získal výraznou podporu vznikem zdejší jednotky stálých hasičů, později požární stanice HZS Jihomoravského kraje. Po roce 1989 dobrovolní i profesionální hasiči společně využívají areál požární stanice, budova získala další patro. Na začátku 90. let také dobrovolní hasiči získali nové zásahové vozidlo upravené z Tatry 613.

Sbor dobrovolných hasičů si udržel renomé aktivní složky společenského života města a obětavé práce s mládeží. V současné době má SDH Židlochovice 65 členů. Dvacet členů má zásahová jednotka, zařazená v kategorii jednotek požární ochrany III/1 s výjezdem do 10 minut po vyhlášení požárního poplachu. Jednotka je vybavená velitelským automobilem Opel Frontera, dopravním automobilem Volkswagen Transporter, cisternou CAS 20 Tatra, pořízenou v roce 2008 a nákladním automobilem Praga V3S. V posledních letech židlochovičtí dobrovolná hasiči každoročně vyjížděli k více než 40 zásahům. Letos si za necelých šest měsíců připsali už 41 zásahů. Dosud největší byl květnový zásah při likvidaci požáru skladu v Hrušovanech u Brna.


Aktualizace 20. června 2011

Ve znamení oslav 100. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů byl uplynulý víkend v Židlochovicích na Brněnsku.

Bohatý program oslav na náměstí Míru a v okolí začal v sobotu soutěží mladých hasičů v požárním útoku o pohár starosty města. Soutěže se zúčastnilo šest družstev. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Moravských Bránic, před závodníky z Medlova a Žabčic. V kategorii starších žáků předal starosta Vlastimil Helma pohár vítězným mladým hasičům z Medlova, druhé a třetí místo obsadili žáci z Žabčic a Židlochovic.

Návštěvníci a diváci si na náměstí mohli prohlédnout výstavu historických i současných zásahových vozidel hasičů včetně výškové techniky, expozici výstroje a výzbroje hasičů i dobových dokumentů z historie židlochovického sboru. K návštěvě akcí na náměstí vyhrávala dechová hudba, pro děti byla připravena prezentace preventivně výchovného programu HZS JmK Hasík, při níž si malí návštěvníci mohli vyzkoušet i šikovnost při plnění drobných úkolů hasičské akademie.

K nejatraktivnějším částem sobotního programu patřily odpolední ukázky zásahů dobrovolných i profesionálních hasičů. Divákům předvedli hašení hořícího objektu historickými požárními stříkačkami, vyprošťování zraněných účastníků dopravních nehod a hašení hořícího automobilu. Největší ohlas měla ukázka nejmenších židlochovických hasičů, kteří předvedli zásah proti plamenům na hořící škole.

Nedělní program oslav odstartoval slavnostní průvod od židlochovického zámku, po kterém se hasiči a obyvatelé města sešli na Mši svaté k uctění památky zemřelých hasičů v Kostele Povýšení sv. Kříže. Po odpoledním posezení s dechovkou se na náměstí Míru uskutečnila netradiční soutěž Železný hasič. Oslavy na náměstí provázela výstava historických motocyklů a vozidel, fotografií a dalších zajímavostí.

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet