Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na Mostecku se sešli záchranáři psovodi a cvičili v sutinách domů

V policejním středisku výcviku policistů a psů v Kaňkově na Mostecku proběhlo minulý týden třídenní soustředění psovodů se psy předurčených k záchranným a vyhledávacím pracím.

Cílem tohoto kurzu byl výcvik zaměřený na sutinové vyhledávání, vyhledávání ve volném terénu a pohyb a práci psovoda se psem na místě zásahu. Semináře se zúčastnilo celkem 22 psovodů Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, městské policie a dobrovolných psovodů kynologické záchranné jednotky ČR.

Všichni přítomní účastníci mají atesty na vyhledávání ve volném terénu či v sutinách a jsou psovody záchranných brigád. Seminář vedli zkušení lektoři služební kynologie HZS a Policie ČR. Mezi psovody byla téměř jedna třetina žen. Program akce byl rozvržen do tří dnů. Po zahájení semináře následoval teoretický blok přednášek. Pátek byl věnován praktickému výcviku, kdy psovodi na základě pokynů policistů z oddělení pátrání pracovali v terénu ve skupinách spolu s hasiči. Lektoři pro ně připravili tři náměty – vyhledávání v sutinách při zřícení domu v noční době, vyhledávání a vyproštění osob ve zřícené budově při povodních a posledním námětem bylo vyhledávání osob ve zříceném statku následkem pádu letadla.

Tříčlenné skupiny pracovaly na všech třech tématických námětech a v průběhu své práce byly hodnoceny přítomnými lektory. Seminář skončil v sobotu, kdy se po vyhodnocení soustředění psovodi záchranáři vydali do svých domovů.

nprap. Ludmila Světláková, Policie ČR

Sdílet