Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sněhová kalamita

Súhrnná správa o likvidácii následkov snehovej kalamity na území Slovenskej republiky v dňoch 30. 12. 2005 – 2. 1. 2006

Dňa 30. 12. 2005 došlo na území Slovenskej republiky v dôsledku hustého sneženia a silného vetra k snehovej kalamite a kritickej dopravnej situácii.
Vytváraním snehových závejov a zaviatych dlhých úsekov dopravných komunikácii došlo k zaviatiu veľkého množstva vozidiel, ich zídeniu z dopravných komunikácií a k zneprejazdneniu priechodných hlavných dopravných ťahov.
V dôsledku hustého sneženia a zníženej viditeľnosti bolo spôsobené veľké množstvo dopravných nehôd, z toho jedna mimoriadne závažná hromadná dopravná nehoda, pri ktorej došlo k usmrteniu a zraneniu viacerých osôb. Na odstraňovanie následkov kalamity bolo Hasičským a záchranným zborom nasadených 323 kusov techniky a 833 príslušníkov. Vyslobodili 634 automobilov a zachránili 1436 občanov.

Zásahová činnosť HaZZ pri likvidácii snehovej kalamity v dňoch 30. 12. 2005. –2. 1. 2006 v jednotlivých krajoch:

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Na diaľnici D1 v časti Triblavina vznikla 30. 12. 2005, približne o 10,00 h, hromadná dopravná nehoda cca 72 motorových vozidiel, pri ktorej došlo k usmrteniu 4 osôb, k ľahkému zraneniu 17 osôb a k ťažkému zraneniu 11 osôb. Na záchranu osôb, odstránenie následkov dopravnej nehody a na sprejazdnenie diaľnice boli postupne nasadzované technické prostriedky HaZZ nasledovne:

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava

Piatok 30. 12. 2005
Na záchranu osôb dopravnej nehody, uvoľnenie zakliesnených vozidiel a likvidáciu mimoriadnej udalosti bolo nasadených 15 ks automobilovej techniky. Na prácach sa podieľalo celkovo 27 príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy.
Účastníkom nehody poskytovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy čaj a možnosť zohriatia sa v pristavených autobusoch a v štábnych vozidlách.
Likvidácia následkov hromadnej dopravnej nehody bola príslušníkmi HaZZ ukončená o 22,55 h. Miesto nehody príslušníci HaZZ následne odovzdali príslušníkom Policajnému zboru. Celkový zásah likvidácie následkov hromadnej dopravnej nehody v súlade so zákonom č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme riadil mjr. Ing. Dušan Timko zástupca veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy
Odvoz 11 ťažko zranených do nemocnice Ružinov, na Antolskej ul., na Kramároch a do Fakultnej nemocnice zabezpečilo deväť vozidiel Záchrannej zdravotnej služby z Bratislavy.

Sobota 31. 12. 2005
V Bratislavskom kraji bolo 6 technických zásahov:
- Na Východnej ulici v Bratislave a na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu vyslobodzovali príslušníci Hasičského a záchranného ´tvaru hl. mesta SR Bratislavy 2 autá z koľajiska;
- na ceste v Rohožníku v smere na Sološnicu pomáhali príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách pracovníkom Slovenskej správy ciest vyslobodiť zapadnutý autobus, skrížený cez cestu;
- v Jabloňovom, v smere na Lozorno v okrese Malacky vyslobodzovali príslušníci záchrannej brigády HaZZ v Malackách v spolupráci s príslušníkmi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách 4 osobné vozidlá uviaznuté v snehu, v priekope alebo závejoch.

Nedeľa 1. 1. 2006
Príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách uskutočnili 3 výjazdy, pri ktorých vyslobodzovali zapadnuté motorové vozidlá. Pri zásahoch bolo nasadených 12 príslušníkov HaZZ so 4 kusmi automobilovej techniky a dvoma vyslobodzovacími tankami.
Celkovo bolo na technických zásahoch v Bratislavskom kraji použitých 54 ks automobilovej techniky a 4-krát bol použitý vyslobodzovací tank. Na záchranných prácach sa zúčastnilo 169 príslušníkov HaZZ, z toho 38 príslušníkov Záchrannej brigády HaZZ v Malackách.

TRNAVSKÝ KRAJ

V súvislosti so snehovou kalamitou došlo 30. 12. 2005.a 31. 12. 2005 v jednotlivých okresoch Trnavského kraja k vzniku mimoriadnej situácie na cestách I. a II. triedy. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave postupne nasadzovalo príslušníkov okresných riaditeľstiev HaZZ na záchranu osôb pri dopravných nehodách, pri vyslobodzovaní vozidiel uviaznutých v závejoch a pri odťahovaní vozidiel z neprejazdných hlavných dopravných komunikácií.
Hlavné dopravné komunikácie sprejazdnili príslušníci HaZZ v jednotlivých okresoch v predpoludňajších hodinách v sobotu 31. 12. 2005.

Ako zasahovali:

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede

V okrese Dunajská Streda došlo v dôsledku mimoriadnej dopravnej situácie na ceste I. triedy. č. 63 medzi obcami Dolný Štál a Veľký Meder k uviaznutiu vozidiel v snehových závejoch. Príslušníci OR HaZZ v Dunajskej Strede poskytli pomoc 35 postihnutým osobám a vyslobodili 23 motorových vozidiel. Na záchranných prácach sa podieľalo 17 príslušníkov OR HaZZ v Dunajskej Strede.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave

V dôsledku mimoriadnej situácie v okrese Trnava, najmä v katastrálnych územiach obcí Bučany, Špačince, a Horných Orešian došlo k uviaznutiu 46-tich vozidiel. Celkovo bola poskytnutá pomoc 74 postihnutým osobám.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante

V okrese Galanta, predovšetkým v katastrálnych územiach obcí Malá Mača a Sládkovičovo, v dôsledku snehovej kalamity, pomáhali príslušníci OR HaZZ v Galante pri vyslobodzovaní 19 motorových vozidiel a pomoc poskytli 42 osobám. Na ich vyslobodení sa podieľalo 12 príslušníkov HaZZ.
Celkovo bolo na technických zásahoch v Trnavskom kraji použitých 40 ks automobilovej techniky. Na záchranných prácach sa zúčastnilo 97 príslušníkov HaZZ.

TRENČIANSKY KRAJ

V okresoch Trenčianskeho kraja nebola Krajským úradom v Trenčíne vyhlásená mimoriadna situácia. Dňa 30. 12. 2005 husté sneženie a prudký vietor spôsobili miestami vyvrátenie stromov. Skrížením nákladných motorových vozidiel došlo na cestách k vytvoreniu prekážok a k dopravným nehodám, pri ktorých došlo k usmrteniu jednej osoby a jedna osoba bola zranená.
Dňa 1. 1. 2006, v dôsledku zhoršených poveternostných podmienok v okresoch Prievidza a Bánovce nad Bebravou, uskutočnili príslušníci HaZZ 12 výjazdov, pri ktorých odstraňovali spadnuté stromy z cestných komunikácií.
Uvedené udalosti si v Trenčianskom kraji vyžiadali výjazd 37 ks automobilovej techniky a 108 príslušníkov HaZZ.


NITRIANSKY KRAJ

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej snehovou kalamitou došlo v niektorých okresoch Nitrianskeho kraja k zaviatiu cestných komunikácii, k uviaznutiu väčšieho množstva motorových vozidiel a k dopravným nehodám. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie a požiadaviek krízového štábu pre mimoriadne udalosti Krajského úradu v Nitre boli uplatnené požiadavky na poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov snehovej kalamity. Najviac boli zasiahnuté okresy Nitra, Nové Zámky, Levice, Zlaté Moravce

Okresné riaditeľstvá HaZZ v Nitre a v Zlatých Moravciach

V okrese Nitra došlo k spadnutiu stromov, k zneprejazdneniu Zlatomoraveckej cesty a k zapadnutiu motorových vozidiel v snehových závejoch. Na ceste bola odklonená doprava cez mesto Vráble
Celkovo bolo na odstraňovanie mimoriadnej situácie nasadených 24 ks automobilovej techniky z OR HaZZ v Nitre a 4 ks techniky z OR HaZZ v Zlatých Moravciach. Pre postihnuté osoby bolo zabezpečené občerstvenie, teplý čaj a prikrývky. Príslušníci OR HaZZ v Nitre sa podieľali na odstraňovaní následkov snehovej kalamity podľa požiadaviek krízového štábu. Na vykonávaní týchto prác sa zúčastnilo 75 príslušníkov z OR HaZZ v Nitre a 16 príslušníkov z OR HaZZ v Zlatých Moravciach, ktorí sa počas 14-hodinového zásahu niekoľkokrát vystriedali.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch

V okrese Nové Zámky došlo k zaviatiu väčšiny dopravných ciest. Na odstraňovaní následkov snehovej kalamity sa podieľali príslušníci OR HaZZ v Nových Zámkoch. Snehové záveje dosahovali miestami výšku 1,5 metra. Rovnaká situácia prevládala aj na ostatných cestách v okolí Nových Zámkov.
V priebehu piatku 30. 12. 2005 bola sprejazdnená cesta Dvory nad Žitavou – Kolta a cesta Nové zámky – Bánov. Okrem toho sa podarilo vyslobodiť cca 50 motorových vozidiel. Okrem toho OR HaZZ v Nových Zámkoch zabezpečoval rozvoz čaju a odvoz osôb zo zapadnutých vozidiel do najbližších dedín, kde pre nich v spolupráci so starostami zabezpečili priestory pre odpočinok a občerstvenie. Postihnutým osobám poskytli občania priľahlých obcí ubytovanie.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch nasadilo v priebehu záchranných prác 16 ks automobilovej techniky a 24 príslušníkov.


ŽILINSKÝ KRAJ

Vzhľadom na pretrvávajúce husté sneženie, vytváranie závejov a neprejazdnosť ciest vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia obyvateľstva na území okresu Čadca. Obvodný úrad v Čadci vyhlásil na území okresu mimoriadnu situáciu. Najviac boli postihnuté obce Klokočov, Korňa, Makov, Turzovka, Skalická Dolina, Bystrická Dolina a Krásno nad Kysucou. Vzhľadom na to, že obce neboli schopné vlastnými silami riešiť vzniknutú mimoriadnu situáciu, komisia na riešenie mimoriadnej situácie Obvodného úradu v Čadci požiadala o pomoc Záchrannú brigádu HaZZ v Žiline. Na základe žiadosti Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline vyslalo operačné stredisko Prezídia HaZZ do postihnutej oblasti dva vyslobodzovacie tanky VT 55A, kolesový nakladač KN a nákladné motorové vozidlo Tatra 815 s pluhom.
Na likvidáciu snehových závejov boli vytvorené 3 zásahové skupiny HaZZ, ktoré pracovali aj v nočných hodinách:
1.skupina s kolesovým nakladačom rozširovala v časti Horný a Dolný Kelčov cesty v celkovej dĺžke cca 5 km. Od 14.30 h spolu s tankom a šípovým pluhom sprejazdňovala cestu Makov – Kasárne v dĺžke asi 12 km.
2.skupina od 8.20 h sprejazdňovala technikou Tatra-815 so šípovým pluhom miestne komunikácie v obci Makov a v jej miestnych častiach Čierne Holáky, Potok, Bidielky a Kopanice v celkovej dĺžke asi 20 km.
3.skupina sa o 14.30 h presunula s vyslobodzovacím tankom do obce Makov a spolu s kolesovým nakladačom a šípovým pluhom sprejazdňovala cestu Makov – Kasárne v dĺžke asi 12 km.
Všetky 3 skupiny sprejazdnili značnú časť komunikácie Makov – Kasárne a o 19.00 h boli práce rozhodnutím krízového štábu ukončené. Hlavné cesty boli sprejazdnené dňa 31. 12. 2005.
Uvedené udalosti si v Žilinskom kraji vyžiadali výjazd 44 ks mobilnej techniky a prácu 104 príslušníkov HaZZ.


BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

V okresoch Banskobystrického kraja nebola vyhlásená mimoriadna situácia. Napadnutý sneh spôsobil hlavne v severných okresoch zvýšenú dopravnú nehodovosť. V okrese Rimavská Sobota v dôsledku topenia sa snehu a zrážok došlo k intenzívnemu stekaniu vody z priľahlého kopca a k následnému ohrozeniu 12 rodinných domov.
K zvýšenému počtu výjazdov v Banskobystrickom kraji prispelo husté sneženie a silný nárazový vietor okolo poludnia 1. 1. 2006. Následkom toho boli vo väčšom množstve hlásené prípady spadnutých stromov na cestných komunikáciách.
Na odstraňovaní následkov dopravných nehôd bolo v Banskobystrickom kraji zaznamenaných 39 výjazdov, použitých 57 ks automobilovej techniky. Záchranné práce vykonávalo celkom 138 príslušníkov HaZZ


PREŠOVSKÝ KRAJ

V regióne Prešovského kraja nebola zaznamenaná snehová kalamita. V jednotlivých okresoch boli evidované najmä dopravné nehody, vo väčšine prípadov išlo o zídenie vozidla z vozovky. Na odstraňovaní následkov dopravných nehôd a čerpaní vody zo zatopených pivníc bolo použitých 24 ks automobilovej techniky. Na záchranných prácach sa podieľalo 59 príslušníkov HaZZ.


KOŠICKÝ KRAJ

V Košickom kraji nebola zaznamenaná snehová kalamita, ale bola zaznamenaná zvýšená zrážková činnosť. Z toho dôvodu bolo v jednotlivých okresoch evidované menšie množstvo výjazdov k dopravným nehodám a čerpaní vody zo zatopených pivníc. Celkovo bolo použitých 12 ks automobilovej techniky. Na záchranných prácach sa podieľalo 34 príslušníkov HaZ­Z.
Sdílet