Neděle 3. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V hodonínské nemocnici vypukne cvičný požár

Ilustrační foto

Zdolávání požáru na interním oddělení je téma taktického cvičení IZS, které bude v pátek 17. června v nemocnici TGM v Hodoníně.

Simulovaný požár nemocnice v Purkyňově ulici č. 11 podle plánu cvičení vypukne v pracovně sester ve druhém patře objektu po technické závadě na elektroinstalaci počítače. Zdravotní sestra, která požár zjistí, se pokusí oheň uhasit ručním hasícím přístrojem. Sama se při tom zraní. Protože oheň se dále šíří, je nutné evakuovat 17 pacientů, z toho část je neschopná pohybu. Krajské operační a informační středisko HZS JmK vzhledem k závažnosti situace vyhlašuje II. stupeň požárního poplachu. Na místo vyjede 11 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, k požáru vyjedou také zdravotníci, policisté a strážníci Městské policie.

Záchranáři se spolu s personálem nemocnice soustřeďují především na pomoc evakuovaným pacientům. Protože oddělení je silně zakouřené, část pacientů je možné evakuovat jen s dýchacími přístroji. K záchraně tří pacientů je nutné nasadit automobilový žebřík.

Při zdolávání požáru hasiči v součinnosti s pracovníky nemocnice celý objekt odpojují od přívodu el. proudu a brání případnému rozšíření požáru do dalších pater a prostor. Ke koordinaci a efektivnosti jednotlivých činností je zřízen štáb velitele zásahu. Ve štábu kromě hasičů pracují zástupci nemocnice, zdravotnické záchranné služby, Policie ČR a Městské policie.

K účinnému hašení požáru je zásah rozdělen na tři bojové úseky. Hasiči, kteří v silně zakouřeném objektu zasahují v dýchacích přístrojích, po uhašení všech ohnisek a kontrole požářiště i jeho okolí objekt pomocí přetlakových ventilátorů odvětrají.

Cvičení, které v pátek 17. června začíná v 9 hodin a potrvá do 11.30 hodin, má zvýšit připravenost záchranářů na zásah při mimořádné události a součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. V areálu nemocnice bude nasazeno celkem 65 cvičících z jednotlivých složek IZS. Protože se cvičení koná za běžného provozu nemocnice, při nenadálé skutečné mimořádné události může být cvičení omezeno nebo zastaveno.

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet