Středa 26. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Konec hasičských her

Naši vezou domů 13 zlatých, 5 stříbrných a 1 bronzovou. V průměru je to více než jedna medaile na každého člena výpravy, včetně realizačního týmu.

Již jsme se aklimatizovali. Jezdíme vlevo bez problémů, při zatáčení nespouštíme stěrače místo směrových světel. Při přecházení vozovky se díváme nejprve doprava a pak nalevo. Jenom z maorštiny jsme se ješte moc nenaučili. Umíme zatím jen výraz KIA ORA – hodně štěstí. Naučit se maorsky není vůbec jednoduché. Posuďte sami. Toto je snad nejdelší zeměpisný název na světe. A to se domnívám, že je to jeho zkrácená verze. Jde o název vrchu v oblasti Hawke's Bay

Taumatawhakatan­gihangakoauau­otamateapokaiw­henuai- tanatahu, což v překladu znamená:

Místo, kde hrál své milé na flétnu Tamatea. Muž s velikými koleny, jenž sem nahoru předtím lezl, dolů sklouzl, něco hlíny spolkl a jako
zeměžrout tím proslul.

Dnes končí 7. světové hasičské hry. Můžeme říci, že pro nás velice uspěšné 13 zlatých, 5 stříbrných a 1 bronzová. V průměru je to více než jedna medaile na každého člena výpravy, včetně realizačního týmu.

Výpravu tvořili: Oldřich Dvořák, Radek Hemelík, Ladislav Šnelly, Bohdan Ptáček, Hovorka Miloslav, Melčák Tomáš,Vasil Zelev, Jaroslav Vařejčka, Bohumil Dušek, Jiři Kotáb, Petr Gazur, Ondřej Sádlo,Ladislav Plavec, Josef Málek,Pavla Chejnová, Jan Štěpina, Mojmír Konecny, Lenka Zelníčkova.

Současně bych chtěl zdůraznit, že veškeré financováni bylo z drobných sponzorských darů a vlastních zdrojů. Tímto bych chtěl poděkovat firmám, které na tuto akci přispěli a rodinám jednolivých zavodníků. Nejen že jsme připravili rodinný rozpočet o nějaký ten tisíc, ale i o dny společné dovolené. Také bych rád zdůraznil, že se účastnit těchto akcí může kdokoli a nejen několik vyvolených…

Bohouš Dušek
Sdílet