Pátek 19. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Liberci proběhl seminář Nové předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb

Dne 15. června 2011 proběhl seminář „NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB" určený zejména pro členy ČKAIT a pro odbornou veřejnost.

Tento seminář uspořádal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) ve spolupráci s Oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Liberec. Seminář byl akreditován v rámci vzdělávacího programu projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a byl pro autorizované inženýry a techniky hodnocen 1 bodem.

Obsahem semináře bylo seznámit odbornou veřejnou s novými legislativními předpisy a českými technickými normami v oblasti požární bezpečnosti staveb, které byly vydány v období září 2010 až červen 2011 nebo které se připravují v blízké budoucnosti. Celou událost organizačně zajišťoval odbor prevence HZS LK. Seminář zahájil ředitel odboru prevence HZS LK plk. Ing. Martin Rosina.

Prezentovaná témata byla vybrána z oblastí:

Obsah připravované změny vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace vrámci požárně bezpečnostního řešení ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb Přednášky lektorsky zajistili příslušníci odboru prevence HZS LK, jmenovitě kpt. Bc. Kateřina Štajncová, mjr. Ing. Tomáš Erban a mjr. Ing. Ondřej Zmrhal.

Po přednáškách se otevřel prostor pro diskuzi, ve které někteří z účastníků vznesli své dotazy k probírané problematice se zaměřením zejména na budovy pro bydlení a ubytování, nový postup při řešení požární bezpečnosti staveb mateřských škol v měněných stavbách a trvalá problematika požárně nebezpečného prostoru a jeho přesahu na sousední pozemky či pozemky jiného majitele. V rámci diskuze k požárně nebezpečnému prostoru byl, kromě pohledu požární bezpečnosti na danou problematiku prezentovanou příslušníky HZS LK, panem Bc. Miroslavem Šimkem – vedoucím Stavebního úřadu v Liberci osvětlen obecný pohled správního úřadu, který stavby povoluje.

Účast na semináři byla ve srovnání s rokem 2010 výrazně vyšší, celé akce se zúčastnilo celkem 32 posluchačů z řad odborné veřejnosti a projektantů a dále 7 příslušníků HZS LK. S ohledem na tento trend a veskrze pozitivní ohlasy účastníků se uvažuje uskutečněním podobného semináře i v následují­cím roce.

Text: kpt. Bc. Kateřina Štajncová, mjr. Ing. Ondřej Zmrhal
Autor: kpt. Ing. Radek Vojík

Sdílet