Úterý 16. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Návšteva generálneho biskupa na KR HaZZ v Žiline

Dňa 16.06.2011 nav­štívil Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku spolu s generálnym duchovným Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR mjr. Mgr. Miroslavom Táborským a mjr. Mgr. Milanom Petrulom riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR.

Predmetom stretnutia bola pracovná návšteva, na základe ktorej sa pán generálny biskup oboznámil s miestami pôsobenia duchovného kpt. Mgr. Jána Pacigu. Pri tejto príležitosti absolvoval stretnutie s riaditeľom KR HaZZ v Žiline pplk. Ing. Jaroslavom Kapusniakom, ktorý ho po krátkom pracovnom rokovaní oboznámil s materiálno-technickým vybavením a priestormi Krajského riaditeľstva, Okresného riaditeľstva HaZZ a HS v Žiline. Počas tejto návštevy vykonali príslušníci HaZZ ukážky práce s novou hasičskou technikou.

Sdílet