Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Finance na novou techniku

Dotace obcím na rok 2006 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.

Ve státním rozpočtu na rok 2006 byly v kapitole Ministerstva vnitra
mimořádně schváleny prostředky ve výši 100 mil. Kč jako dotace na obnovu
požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Obce, které mají
zřízenu požární jednotku JPO II nebo JPO III (podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.), mohou o přidělení této účelové dotace na rok
2006 požádat cestou příslušných hasičských záchranných sborů krajů do 20. ledna 2006. Kritéria pro poskytnutí dotace na pořízení techniky a typy techniky se nemění, potřebné dokumenty jsou zveřejněny na webové adrese www.mvcr.cz/…a/index.html.

Další informace poskytuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (974819753 plk. Ing. Richter nebo 974819714 plk. Ing. Rasel).
Sdílet