Sobota 25. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásahy HaZZ v okrese Dunajská Streda v dôsledku silného vetra a prívalových dažďov

Na operačné stredisko OR HaZZ v Dunajskej Strede bol zo strany obecnej polície Okoč vyžiadaná technická pomoc k odstráneniu spadnutých stromov pri PD Okoč, ktoré ohrozujú okolie.

Ilustrační foto

K udalosti boli vyslaní traja príslušníci z hasičskej stanice v Dunajskej Strede s technikou MB – Vario. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že na udanom mieste sú vyvrátené dva stromy na cestnú komunikáciu. Príslušníci HaZZ odstránili spadnuté stromy z cestnej komunikácie motorovou pílou, čím bola obnovená prejazdnosť cesty pre premávku v oboch smeroch. Následne bola jednotka prevelená k nasledujúcim udalostiam na odstránenie následkov škôd po veternej smršti a prívalového dažďa v kat. ú. obcí V. Meder.

Na hasičskú stanicu Veľký Meder bol vo štvrtok 23. júna 2011 o 20:48 hod. na Štadiónovej ul. vo Veľkom Mederi nahlásený spadnutý strom na unimobunku, v ktorej sa nachádzajú obyvatelia. K udalosti boli vyslaní traja príslušníci HaZZ z HS Veľký Meder s technikou AHZS MB Vario. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že na udanom mieste prišlo k vyvráteniu stromu na unimobunku a došlo k roztrhnutiu el. vedenia. Prieskumom bolo zistené, že obyvatelia neutrpeli žiadne zranenia. Zo strany jednotky bolo vykonané odstránenie spadnutých konárov za pomoci motorovej píly. Následne bola jednotka prevelená na nasledujúce udalosti tykajúce k odstráneniu následkov škôd po veternej smršti a prívalového dažďa v kat. ú. obcí V. Meder, Čiližská Radvaň, Medveďov.

Na hasičskú stanicu V. Meder bol vo štvrtok 23. 6. 2011 o 20:52 hod. nahlásený spadnutý stromu na Petöfiho ul. vo Veľkom Mederi, ktorý ohrozoval okolie. K udalosti boli vyslaní štyria príslušníci HaZZ s technikou CAS 25 L-101. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že na udanom mieste sa nachádzal vyvrátený strom na cestnej komunikácii. Príslušníci HaZZ odstránili spadnuté konáre stromu z cestnej komunikácie za pomoci mot. píly, čím bola obnovená prejazdnosť cesty pre premávku v oboch smeroch. Následne bola jednotka prevelená na nasledujúce udalosti tykajúce sa odstraňovania následkov škôd po veternej smršti a prívalového dažďa v kat. ú. mesta V. Meder.

V čase 21:04 hod. – 21:49 hod.: miesto: Kľúčovecká cesta objekt: 3 spadnute stromy činnosť: odstránenie stromu za pomocou mot. píly

V čase 21:35 hod. – 21:55 hod.: miesto: parkovisko Termálneho kúpaliska V. Meder objekt: spadnutý strom na zaparkované os. mot. vozidlo Seat Cordoba, čím došlo k poškodeniu karosérie činnosť: odstránenie stromu za pomoci mot. píly

V čase 21:45 hod. – 22:35 hod.: miesto: firma Izop, Hrušková ul. objekt: spadnutý strom činnosť: odstránenie stromu za pomoci mot. Píly

V čase 21:49 hod. – 22:30 hod.: miesto: cesta smerom na hraničný priechod- Medveďov objekt: dva spadnuté stromy na cestu činnosť: odstránenie spadnutých stromov za pomoci mot. píly, sprejazdnenie cesty

V čase 22:00 hod. – 22:15 hod.: miesto: cesta č. 63, V. Meder, obchodné centrum Lidl objekt: spadnutý strom na cestu činnosť: odstránenie spadnutého stromu za pomoci mot. píly

Vo štvrtok 23. 6. 2011 o 22:08 hod. bola na hasičskú stanicu vo Veľkom Mederi zaplavená pivnica hotela Gyori po prívalovom daždi vo Veľkom Mederi. K udalosti boli vyslaní štyria príslušníci HaZZ s technikou AHZS Mazda a CAS32 T-815. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že sú zaplavené pivnice v hoteli Gyori Panzion v metrovej výške a ohrozené elektrické spotrebiče a zariadenie penziónu. Príslušníci vykonali čerpanie vody s kalovým čerpadlom a ejektorom. Po dokončení zásahu v tomto mieste bola jednotka presunula na ďalšie miesta v meste Veľký Meder.

V čase 22:20 hod. – 22:25 hod.: miesto: cesta č. 63, V. Meder, Mliekareň objekt: spadnutý strom činnosť: odstránenie spadnutého stromu za pomoci mot. píly

V čase 22:30 hod. – 22:50 hod. miesto: Nám. Hrdinov, V. Meder objekt: spadnutý strom na el. vedenie činnosť: odstránenie spadnutého stromu z el. vedenia a vyrozumenie ZSE

V čase 22:30 hod. – 23:00 hod.: miesto: Čiližská Radvaň objekt: spadnutý strom činnosť: odstránenie spadnutého stromu za pomoci mot. píly

V čase 22:35 hod. – 23:15 hod.: miesto: Nám. Hrdinov, Veľký. Meder objekt: dva spadnuté stromy na cestu činnosť: odstránenie spadnutých stromov za pomoci mot. píly

V čase 22:55 hod. – 23:25 hod. miesto: firma Edcha, V. Meder objekt: uvoľnená strešná plechová krytina na ploche cca. 20×20m, časť krytiny o veľkosti 2 m2 spadnutá na zaparkovane mot. vozidlo zn. Fabia, čím došlo k poškodeniu karosérie vozidla činnosť: odstránenie uvoľnenej strešnej krytiny zo strechy objektu a zo zaparkovaného vozidla.

** V čase 23:00 hod. – 00:10 hod.:** miesto: Mlynská ulica V. Meder objekt: spadnutý strom na vedľajšiu budovu, na el. vedenie. činnosť: odstránenie spadnutého stromu z el. vedenia, vyrozumenie ZSE, rozobratie konštrukcii vedľajšej budovy.

V čase 23:15 hod. – 00:45 hod.: miesto: Komárňanská cesta V. Meder objekt: dva spadnuté stromy činnosť: odstránenie spadnutých stromov za pomoci mot. Píly

V čase 00:10 hod. – 01:30 hod.: miesto: železničná trať medzi V. Mederom a Okočom objekt: dva spadnuté stromy na koľaje činnosť: odstránenie prekážok pomocou mot. píly

V čase 00:35 hod. – 01:30 hod. miesto: Štadiónova ulica, Veľký Meder objekt: rodinný dom činnosť: čerpanie vody, vynášanie predmetov.

V čase 00:45 hod. – 02:39 hod.: miesto: Promenáda vo V. Mederi objekt: tri spadnuté stromy na el. vedenie činnosť: odstránenie spadnutých stromov z el. vedenia, vyrozumenie ZSE.

V čase 01:30 hod. – 03:10 hod. miesto: Bratislavska cesta, obchodné centrum Lidl , Veľký Meder objekt: sklad činnosť: čerpanie vody.

V čase 01:30 hod. – 04:03 hod. miesto: pivnica rodinného domu ul. Kurtaszegszka vo V. Mederi objekt: zaplavená pivnica do výšky cca. 40cm. činnosť: čerpanie vody pomocou ponorného čerpadla

Sdílet