Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požiarno previerkove cvicenie OHZ Pobedim

Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar v zborovni kde sa nachádzala jedna uviaznutá osoba.

Pred príchodom jednotky OHZ bol v škole vykonaný požiarny poplach,kde bola vykonaná evakuácia všetkých prítomných žiakov a pedagogického dozoru nachadzajúcich sa v objekte základnej školy.

Na zásah bola použitá technika MB Vario 815 + 4 členovia Obecného hasičského zboru. Po príjazde na miesto bol vykonaný prieskum 2 členmi vybavenými ADP Saturn S5,pri prieskume bolo zistené že sa jedná o požiar v zborovni, kde sa nachádzá jedna osoba, ktorá bola evakuovaná pomocou nosidiel z vozidla MB Vario a bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc .

Na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru bol nasadený jeden vysokotlaký prúd. Cvičenie bolo zamerané na vzájomnú spoluprácu Obecného hasičského zboru a pedagogického personálu pri skutočnom požiari a potrebnej evakuácie v škole,dalej bol preverený čas výjazdu a dojazdu jednotky OHZ.

Zdroj: OHZ Pobedim

Sdílet