Pátek 19. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení: Nehoda autobusu a dodávky s anilinem

Dopravní nehoda a únik nebezpečné látky byl na operační středisko nahlášený v 9:43. Jednalo se o simulovanou dopravní nehodu dodávkového vozidla převážejícího anilin a autobusu.

V něm cestovalo cca 30 lidí, kteří byli zasaženi nebezpečnou látkou (při průchodu kaluží vdechnutím par a potřísněním pokožky). Kontaminované osoby musely projít napřed hrubou očistou a poté i dekontaminačním přívěsem, byly jim odebrány oděvy i cennosti a dostali náhradní oblečení. Dekontaminační přívěs byl připraven přijmout první kontaminované osoby v 10:39 hodin. Nakonec prošlo dekontaminací 34 osob, z toho 6 žen. Dva zranění byli odvezeni na ošetření do nemocnice.

Zatímco jedna skupina hasičů se starala o dekontaminaci osob, další vyprošťovali zaklíněného řidiče dodávky a snažili se zamezit dalšímu úniku nebezpečné látky. Řidiče dodávky se podařilo vyprostit pomocí hydraulické techniky, svým však zraněním podlehl. Z jeho dodávky uniklo zhruba 500 l nebezpečné látky. Látka byla zasypána sorbentem a tím se podařilo zamezit jejímu úniku do kanalizace.

Dále se museli dekontaminovat samotní zasahující příslušníci a také komunikace, na které k události došlo.

Účelem cvičení bylo prověření dojezdových časů v běžném provozu ve všední den, prověření činnosti našich jednotek při organizování místa zásahu, nácvik odebírání svršků a cenností postiženým a jejich evidence a následné vystrojení většího počtu osob po dekontaminaci. Neméně důležitým úkolem byl i nácvik likvidačních prací, např. odklizení dodávky pomocí hydraulické ruky.

Cvičení se uskutečnilo na území Prahy 5, na nultém kilometru dálnice D5, nedaleko ulice Bucharova a zúčastnily se ho čtyři jednotky HZS Praha – centrála, Petřiny, Strašnice a Smíchov, odbor ochrany obyvatelstva – oddělení logistiky HZS Praha, Městská policie Praha (figuranti) a Policie ČR.

Na správnost vykonávaných činností dohlíželi jednotliví hodnotitelé, kteří nyní vypracují písemnou zprávu. Slovní hodnocení činnosti jednotlivých složek se uskutečnilo na místě po skončení cvičení.

por. Pavlína Adamcová
tisková mluvčí
HZS Praha
Sdílet