Sobota 2. července 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vysílání JPO k mimořádným událostem na území JHM

K zajištění co nejefektivnější a nejúčinnější pomoci občanům Jihomoravského kraje jednotkami PO vydal ředitel HZS Jihomoravského kraje (dále jen HZS Jmk) dne 21. 6. 2011 upřesňující zásady vysílání jednotek PO k mimořádným událostem podle schváleného požárního poplachového plánu Jihomoravského kra­je.

Ilustrační foto

Požární poplachový plán Jihomoravského kraje je sestaven v souladu se všemi právními předpisy České republiky a s pokynem generálního ředitele HZS ČR. Základním cílem při sestavení požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je zajistit co nejrychlejší poskytnutí pomoci a v co nejvyšší kvalitě. Proto je základním kriteriem jeho sestavení celkový čas dojezdu jednotky PO na dané katastrální území.

Tento čas se skládá z doby výjezdu jednotky PO (dle své kategorie 2 min, 5 min nebo 10 minut viz vyhláška č.247/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.) a doby jízdy jednotky PO. Pro jednotnost uvažujeme dobu jízdy jednotky PO z místa své dislokace na dané katastrální území. Průměrná rychlost jízdy požárního automobilu k mimořádné události je dle platných metodik počítána v rozmezí 45 km/h až 60 km/h. Tato hodnota je ovlivněna:

Parametry používaných požárních automobilů (např. hmotností, maximální rychlostí, zrychlení požárního automobilu) hustotou dopravy, typem a sjízdností komunikace, denní dobou, profilem trasy atp.

Z praxe vyplývá, že ve většině případů je průměrná rychlost jízdy požárního automobilu k mimořádné události přibližně 45 km/h. Tuto hodnotu proto užíváme pro výpočet doby jízdy požárních automobilů všech jednotek PO bez rozdílu kategorie jednotky PO.

Základními zpracovateli dílčích částí požárního poplachového plánu jsou velitelé požárních stanic HZS JmK. Ti ve svém hasebním obvodu navrhují sestavení poplachového plánu na jednotlivá katastrální území obcí či pro významné objekty. Na základě znalostí hasebního obvodu rozhodují o reálných trasách jízdy jednotek PO, aby byly vyloučeny jízdy např. lesními, polními anebo v zimě nesjízdnými cestami atp.

Požární poplachový plán slouží krajskému operačnímu a informačnímu středisku (dále jen KOPIS) jako základní předpis k povolávání jednotek PO k mimořádným událostem. Níže jsou uvedeny upřesňující zásady pro vysílání jednotek PO k mimořádným událostem.

Požáry KOPIS HZS JmK je povinno vyslat ke každému požáru (vyjma popelnic, kontejnerů, odpadkových košů) i místní jednotku PO.

Místní jednotka musí být vyslána i v případě, že dojde ke změně adresy (změny k.ú.) během řešení MU, a to i po lokalizaci požáru. Po likvidaci požáru se tato událost pouze oznámí veliteli místní JPO a sdělí se mu důvod, proč místní JPO nebyla vyslána k události. Pokud JPO nevyjede v předepsaném časovém limitu a požár bude lokalizován, nebude tato JPO již na místo události vyslána.

Požáry popelnic, kontejnerů, odpadkových košů KOPIS HZS JmK vyšle SaP dle následujících pravidel:

  1. pokud je na 1. místě PPP JmK JPO I, potom nemusí být povolána další JPO;
  2. pokud je na 1. místě PPP JmK JSDH obce, potom by měla být povolána ještě nejbližší JPO I;
  3. pokud je na 1. místě PPP JmK JPO nedisponující CAS, potom musí být povolána ještě nejbližší JPO I, přičemž pokud JPO I nefiguruje na 2. místě PPP JmK, tak musí být vyslána i JPO uvedená právě na 2. místě.

Ostatní Záchrana osoby Pokud se jedná o záchranu osoby z bytu[1] (např. osoba volá o pomoc, malé dítě v bytě atp.), bude povolána vždy JPO z 1. místa PPP JmK. V případě, že se nejedná o JPO I, tak bude povolána i nejbližší JPO I. Otevření uzavřených prostor Na místo zásahu bude vyslána vždy JPO I.

Likvidace nebezpečného hmyzu

Na místo zásahu bude vyslána minimálně 1 JPO s PT a výbavou na likvidaci obtížného hmyzu, a to podle pořadí v PPP Jmk.

Čerpání vody

Na místo zásahu bude vyslána minimálně 1 JPO s PT a výbavou na čerpání kalové vody, a to podle pořadí v PPP Jmk. Pozn: PT musí být vybavena technickými prostředky o celkovém minimálním jmenovitém výkonu 600 l/min. Pokud se jedná o technický prostředek na elektrický pohon, musí být PT navíc vybavena nezávislým zdrojem elektrické energie (elektrocentrálou) schopným pohánět tyto technické prostředky ve výbavě a to dle parametrů vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

Odstranění stromu

Na místo zásahu bude vyslána minimálně 1 JPO s PT a výbavou na odstranění stromů, a to podle pořadí v PPP Jmk. Pozn: PT musí být vybavena technickým prostředkem v souladu se SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2004.

Dopravní nehody

Na místo zásahu bude vyslána minimálně 1 JPO s předurčeností „A“, „B“ nebo „C“ na dopravní nehody. Pokud je touto jednotkou JSDH s předurčeností C na dopravní nehody, potom KOPIS vyšle i nejbližší JPO I.

Výjezd JPO na žádost starosty (pověřené osoby) obce/města:

  1. Pokud nahlášená událost bude mít znaky mimořádné události[2], potom budou vyslány JPO podle výše uvedených zásad.
  2. Pokud nahlášená událost nebude vykazovat znaky mimořádné události, potom se místní JSDH obce nebude zakládat událost v aplikaci „Spojař“. Jízda požární techniky bude zaznamenána jako hospodářská, kondiční nebo jiná jízda. Činnost JPO bude považována za odbornou přípravu členů JPO. Členové jednotky SDH obce nahlásí tuto skutečnost na KOPIS HZS Jmk.

Pokud KOPIS HZS JmK vyšle na místo události pouze 1 JPO, a ta nevyjede v časovém limitu, musí být na místo události okamžitě vyslána nejbližší JPO I k zabezpečení poskytnutí pomoci bez zbytečného odkladu.

KOPIS HZS Jmk může v odůvodněných případech postupovat odlišně od tohoto předpisu např.:

  • velitel zásahu si na místo vyžádá velkokapacitní CAS, potom KOPIS vyšle JPO, která touto PT disponuje apod.)
  • zástupce PČR si vyžádá přítomnost pouze příslušníků HZS Jmk s ohledem na specifika zásahu atp.

Na základě výše uvedeného došlo v požárním poplachovém plánu Jihomoravského kraje v roce 2011 ke změnám. Je přirozené, že každá změna nemusí být přijímána pozitivně. Vedení HZS Jmk však považuje za důležité zde zopakovat, že smyslem aktualizace požárního poplachového plánu je zajistit účinnou a efektivní pomoc jednotkami PO na území Jihomoravského kraje, přičemž se nerozlišuje kategorie jednotky PO.

Z níže uvedeného přehledu je evidentní, že na většině katastrálních území je na prvním místě v požárním poplachovém plánu Jihomoravského kraje jednotka SDH obce. U mnoha mimořádných událostí zasahuje více než jedna jednotka PO, je proto zřejmé, že budou využívány i další jednotky PO.

Vedení HZS Jmk je přesvědčeno, že aktualizací požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje došlo ke sladění s plošným pokrytím území Jihomoravského kraje jednotkami PO. Nastavením podmínek pro vysílání jednotek PO k mimořádným událostem se zvýší nároky na jednotky SDH obcí při řešení mimořádných událostí, zajistí se efektivní využívání jednotek PO a tím se zvýší úroveň poskytované pomoci občanům Jihomoravského kra­je.

[1] Typ záchrana osoby není událost oznámená jako např. podezření na exitus, osoba dlouho nevychází apod. [2] dle zákona č.239/2000 Sb. §2 odst.b) je mimořádná událost škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet