Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Priateľstvo a spolupráca

V rámci mikroprojektu obcí Korňa – Staré Hamry „Priateľstvo a spolupráca“ sa v Nedeľu 5. 6. 2011 konalo spoločné námetové cvičenie na odstraňovaní prírodnej kalamity po veternej smršti (aktivita č.8). Toto cvičenie sa uskutočnilo na území Českej republiky, presnejšie v obci Bíla.

Na fotke úvodný zácvik na trenažéri

Hlavnou úlohou bola koordinácia a spoločný účinný zásah dobrovoľných hasičských jednotiek z obcí Korňa (SK) a Staré Hamry (CZ) a to najmä na sprejazdnenie cesty smerujúcej cez hraničný prechod Bíla. Cvičenia sa zúčastnilo spolu 40 členov DHZ Korňa a SDH Staré Hamry. Na hraničnom horskom prechode Bíla – Klokočov zasahujú hasiči počas celého roka, najmä pri odstraňovaní popadaných stromov. Kataster obce Bíla patrí do zásahového obvodu SDH Staré Hamry, ročne vykonajú priemerne 40 výjazdov v rámci svojho rajónu.

Aby konané cvičenie bolo na profesionálnej úrovni, bolo v rámci tohto projektu vykonané školenie pilčíkov a obsluhovateľov motorových píl pod vedením p. Slepánka inštruktora firmy LESMA s.r.o., kde na tomto cvičení vybraní členovia DHZ Korňa vykonali úspešne praktickú a teoretickú časť skúšky.

Skúseným inštruktorom boli prednesené tematické celky, ako napr. druhy lesa, organizácia práce, druhy a používanie špeciálneho náradia, výcvik na trenažéri, delenie dreva a zvláštne prípady ťažby dreva v špecifických podmienkach. Po úspešne zvládnutom cvičení boli odovzdané osvedčenia o rekvalifikácii vzdelávajúceho programu drevorubač.

Spracoval: Rastislav Fatura
Foto: DHZ Korňa
 www.hasicikorna.sk

Sdílet