Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Preventívno-výchovné ukážky pre žiakov základnej školy a Bilingválneho gymnázia

V rámci preventívno-výchovnej činnosti a vzdelávania na požiadanie škôl v regióne uskutočnil DHZ Sučany pod vedením veliteľa Petra Slobodníka ukážky z poskytovania prvej pomoci, činnosti pri dopravnej nehode ako aj prednášky na tému „Čo robiť v prípade mimoriadnej udalosti“.

Veliteľ vysvetlil či už žiakom zo základnej školy v Turanoch ako i žiakom Bilingválneho anglicko – slovenského gymnázia M. Hodžu v Sučanoch ako postupovať pri ohlasovaní udalosti a tiež aj ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci a ako likvidovať malé požiare.

Zo strany žiakov bol o danú prednášanú problematiku záujem, o čom svedčil fakt, že žiaci zo základnej školy v nasledujúci deň navštívili stanicu DHZ Sučany a podrobnejšie sa oboznámili či už s technikou alebo s prístrojmi na záchranu ľudského života a tiež aj s priebehom služby a poslaním hasiča.

Text a foto: Ing. Anton Mäčko

Sdílet