Pátek 21. června 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

5. kolo VŠEVED FIRE ATTACK 2011

Srdečne Vás pozývame na hasičskú súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 24. 7. 2011 od 11.00 hod. v areáli DHZ Korňa a zároveň sa bude konať aj 5.kolo VŠEVED FIRE ATTACK 2011 Severoslo­venskej hasičskej ligy v požiarnom útoku „O pohár predsedu ŽSK“ a XXIV. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ Korňa“

Ilustrační foto

Program: Sprievodný program:

 • 10,30 – 11,00 príchod hasičských jednotiek – súťaž o najrýchlejšiu prúdarku
 • 11,00 – slávnostný príhovor a otvorenie súťaže – súťaž o najrýchlejšieho prúdara
 • 11,15 – 15,00 súťaž hasičských družstiev – súťaž o najväčšieho smoliara
 • 15,15 – vyhodnotenie hasičskej súťaže – tombola, živá hudba, diskotéka
 • 15,30 – vyhodnotenie tomboly – občerstvenie, hasičský guláš a špeciality

Srdečne Vás všetkých pozývame :-)


Kategória SSHL – úplné znenie pravidiel a rezerváciu nájdete na www.sshl.sk

Kategória muži – podľa pravidiel SSHL

 1. miesto putovný pohár + pohár + 200 €
 2. miesto pohár + 50 €
 3. miesto pohár + 30 €
 4. miesto pohár + 20 €
 5. miesto pohár + 20 €

Kategória ženy – podľa pravidiel SSHL

 1. miesto putovný pohár + pohár + 50 €
 2. miesto pohár + 30 €
 3. miesto pohár + 20 €

Kategória DPO SR – pravidlá SSHL a použitím hadíc C52 a B75
vznikla najmä preto, aby neboli diskriminované družstvá súťažiace na široké hadice

Kategória zmiešaná (muži, ženy spolu)

 1. miesto pohár + 50 €
 2. miesto pohár + vecná cena
 3. miesto pohár + vecná cena

Kategória DPO SR nad 40 rokov – pravidlá SSHL a použitím hadíc C52 a B75

Kategória zmiešaná (muži, ženy spolu, vek každého člena družstva nad 40 rokov)

 1. miesto pohár + súdok piva
 2. miesto pohár + darčekový kôš
 3. miesto pohár + darčekový kôš

Predseda: Miroslav Smažák, tel. 0908 123 737
Veliteľ: Rastislav Fatura, tel. 0905 691 967

Web: www.hasicikorna.sk
E-mail: hasici-korna@szm.sk

Sdílet