Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči cvičili v areálu bývalé raketové základny

Dne 26. 6. 2011 pořádal sbor dobrovolných hasičů Cholupice ve spolupráci s SDH Písnice rozsáhlé cvičení s dýchací technikou. Cvičení probíhalo v prostorách hlavního bunkru na kopci u obce Točná, bývalém areálu 14. Praporu Raketové Protiletecké Obrany.

V samotném bunkru byla pomocí kartonu, krabic a dek zabedněna všechna okna i s bočními východy, takže výsledkem byl ideální prostor s téměř dokonalou tmou. Zakouření celého komplexu bylo provedeno zapálením jedné tankové dýmovnice, jedné střední vojenské dýmovnice a 5 kg dýmového prachu.

Během dne se průběžným zakouřováním prostor spotřebovalo celkem sedm středních vojenských dýmovnic. Pro zpestření prostředí a simulaci požáru byl v komplexu rozdělán oheň v plechovém sudu, do kterého pořadatelé pravidelně a důkladně přikládali. Výše plamenů dosahovala 2 m a v této intenzitě byla udržována po dobu celého cvičení.

Okolí sudu se v uzavřeném bunkru silně zahřálo a vzniklé prostředí dodávalo atmosféru skutečného požáru. Dosažená úroveň viditelnosti v bunkru se tím srazila na minimum (v některých místech byla viditelnost 20 – 30 cm) a cvičení mohlo začít.

Pro pořadatele byl připraven i vedlejší servisní vchod, kterým se chodilo nejen „přikládat“, ale sloužil i pro umisťování vynesených předmětů zpět na své místo a pro nouzové vyvedení posádek, které by uvnitř případně ztratily orientaci, nebo jim docházel vzduch v tlakových lahvích IDP.

Úkolem jednotek bylo provést evakuaci jedné osoby (55 kg figurína), 170 cm dlouhé (a prázdné) propanbutanové lahve, kanystru plného nafty (byla použita samozřejmě voda) a nalezení 2 ks hadic B v kotouči. Počet vynášených věcí jsme regulovali podle počtu lidí v zasahujícím družstvu.

O zvolené taktice si rozhodovali velitelé jednotlivých družstev a s sebou si hasiči mohli vzít cokoliv, co považovali za vhodné. Zároveň si velitelé jednotek, nebo jejich zástupci, vyzkoušeli velení a komunikaci s jednotkou „z vnějšku“, zatím co jednotliví hasiči zasahovali „uvnitř“. Tlakovou láhev a kanystr muselo družstvo po vynesení ochladit.

Pro některá družstva byl obtížný už první úsek komplexu, kde si hasiči museli najít cestu v sérii několika malých přechodových místností s několika slepými uličkami a s vchodovými dvířky o rozměrech cca 120 × 60 cm. Dále měly posádky pokračovat vysekanou dírou ve zdi (cca 60 × 80 cm), kterou, až na jednu posádku, našli nakonec všichni.

Po překonání úzkého průlezu mohly posádky najít druhou cestu zpět v podobě úzké chodby, která byla sice delší, ale celou soustavu malých místností obcházela, takže následná evakuace se obešla bez obtížné manipulace v malých průlezech. Jako jediná postupová cesta dál se jevilo široké okno s hranou ve výšce cca 140 cm. Následovala další dlouhá chodba s vchody do komplexu sociálních zařízení a do dalších zhruba čtyř místností.

Družstva se uvnitř pohybovala za stálé komunikace se svým velitelem (nebo jeho zástupcem), který byl venku před budovou, takže organizátoři měli stálý přehled o pohybu posádek. Pro případ jakékoliv komplikace bylo po celou dobu připraveno záchranné družstvo, které by v případě jakékoliv nouze uvnitř zasahujících hasičů vyvedlo všechny účastníky cvičení ven servisním vchodem.

Toto družstvo muselo zasáhnout pouze jednou, když jedna jednotka ztratila v komplexu orientaci a začínal jim docházet vzduch v lahvích. Velitel cvičení okamžitě poslal záchranné družstvo dovnitř, které po krátké chvíli našlo zmatené hasiče asi deset metrů od servisního vchodu a všechny bezpečně vyvedlo ven.

Všichni zúčastnění hodnotili cvičení velice kladně pro vysokou realističnost prostředí a zásahových podmínek. Orientace v nasimulovaných podmínkách byla pro některá družstva velký problém a někteří jedinci si sáhli i na dno svých sil. Doufáme, že při příštím cvičení se znovu setkáme v hojném počtu a s dobrou náladou.

Zúčastněné sbory: SDH Cholupice, SDH Písnice, SDH Chodov, SDH Horní Měcholupy, SDH Dolní Měcholupy, SDH Kolovraty, SDH Klánovice, SDH Nebušice a SDH Zbraslav.

Zprávu o průběhu cvičení spolu s dalšími fotografiemi naleznete na webu cholupických hasičů (www.sdhcholupice.cz) a další fotogalerie je na našem webu www.sdhpisnice.cz

Za SDH Písnice
Ondřej Kozárik

Sdílet