Pondělí 24. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Opasek SNAHA – životu nebezpečný

Ahoj, posílámstručný popis události při výcviku: Dne 3.7. 2011 při výcviku sebezáchrany SDH Tetín a SDH Nižbor došlo při slaňování na opasku zn. Snaha SJ 1 s rychlosponou k samovolnému otevření spony ( zřejmě otěrem o oděv nebo část trupu uživatele ). Pouze rychlou reakcí dotyčného nedošlo k pádu z výšky cca 1,5 m. Vzhledem k tomu, že se cvičila sebezáchrana slaněním z mostní konstrukce výšky cca 7 m, mohlo mít toto selhání opasku fatální následky. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že nefunguje jedna ze dvou pružinek držící rychlosponu v uzavřené poloze. Již dříve jsem upozorňoval na nevhodnost provedení spony tohoto opasku, které nyní považuji za životu nebezpečné. Když se mi po tomto incidentu dostal opasek do ruky k zevrubné kontrole, zjistil jsem následující:

  • spona je naprosto nevyhovující konstrukce, umožňuje snadné otevření při mimovolním dotyku s tělem, či částí výstroje či oděvu
  • spona nemá jakékoli označení výrobce, nosnosti, prostě NIC
  • karabina dodávaná s opaskem na smyčce je jakási ocelová karabina, nemá jakékoli označení výrobce
  • popruh pro karabinu nemá označení výrobce ani nosnosti ( pouze trojí prošití napovídá, že by měla být 1500 kg ) ale jakýkoli štítek chybí
  • opasek jednoznačně vzbuzuje dojem ( a má uvedeno i v návodu k použití ) že poskytuje ochranu pracovníkům před pádem z výšky ( osobně si po 15 letech práce ve výškách, působení v lezecké skupině HZS a více než dvacetiletém používání sportovních prostředků pro pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou umím velmi snadno představit situaci, kdy uživatel pouhým dotykem s touto podivnou sponou způsobí mimovolně její otevření s následkem pádu )

Opasek je prodáván ( mimo jiné ) i VPO, což považuji za neuvěřitelné. Je potřeba si uvědomit, že ve členech SDH jakékoli úrovně je stále hluboce zakořeněno, že VPO dodává prověřené a bezpečné vybavení pro hasiče. Že VPO je dnes obchodní firmou, která obchoduje v podstatě s čímkoli, je to, co v tomto konkrétním případě může vést k tragickým následkům.

Stejně tak nechápu, že jakýkoli výrobce v ČR může uvést na trh něco takového a ještě to nazvat obchodním názvem HASIČ ( 1,2,3). Vzbuzuje to dojem, že si ve fy Snaha myslí, že opasek slouží hasiči pouze na nošení sekyrky. Pak ale nemá mít nosná oka a nemá být uváděn jako polohovací pás dle EN 358.

Prosím o pomoc ve smyslu rozšíření této zprávy do ostatních SDH, o nebezpečnosti používání zmíněného opasku a podobných, opatřených sponou stejného typu. Osobně podám podnět na prošetření Českou obchodní inspekcí. Jde tu však o čas, zde může jít skutečně o život, pokusme se zapůsobit i na výrobce, on jediný ví, kolik a komu je prodal.

Závěrem ještě upozorňuji, že podle mého hledání na internetu se domnívám, že stejný typ spony je použit i u opasku fy BUPEX, model AP1/2, který k nim alespoň dodává karabinu fy KONG, a spona je identifikována názvem COBRA. Podle fotografie ale vypadá stejně nebezpečně, v ruce jsem ho však neměl.

Děkuji za pomoc.

Robert Frdlík – SDH Žloukovice, zás. jednotka Nižbor

Sdílet