Neděle 26. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči z Lesního Hlubokého oslavili 100 let

Obec Lesní Hluboké leží v okrese Brno-venkov a 7 km jihovýchodně od Velké Bíteše. Nedaleko od obce cca 700 metrů prochází dálnice D1, do obce se dostaneme z exitu 168 Devět křížů. Až do 50. let 20 století byl název obce Hluboké, až pak byl přejmenován na Lesní Hluboké. Původní obec Hluboké od roku 1395 náleželo rajhradskému klášteru. V místech dnešního zámku stávala klášterská ovčírna. Počátkem 18. století byla přestavěna na poplužní dvůr. Na území obce žije 201 obyvatel.

Sbor dobrovolných hasičů z Lesního Hlubokého oslavili sté narozeniny. V sobotu 9. 7. 2011 v 9:30 proběhlo shromáždění jednotek a v 10 hodin byl zahájen bohatý program oslav průvodem hasičů obcí, v jehož čele šlo spřežení se stříkačkou firmy R. A. Smekal z SDH Radňoves z r. 1924, která hrála např. ve filmu Andělské oči a točila reklamu na Plzeňský Prazdroj. Za stříkačkou šli zdobné zástavy hasičských sborů – SDH Radňoves z r. 2008, SDH Velká Bíteš z r. 2007 a SDH Lesní Hluboké z r. 2011.

Dále pokračovali řady hasičů z účastněných sborů a 9 kusů zásahové techniky – CAS 20 Man Velká Bíteš, CAS 32 T 148 Velká Bíteš, CAS 32 T 148 Domášov, CAS 32 T 148 Svatoslav, CAS 25 Škoda 706 Omice, DA 8 Avia Lesní Hluboké, DA 8 Avia Přibyslavice, DA Lada Niva Domášov; DA 8 Avia 21 Březník. Za krásného letního počasí byla ke shlédnutí historická i nejmodernější technika okolních hasičských sborů. V 11 hodin proběhla ukázka historické „berlovky“ SDH Radňoves a koňské stříkačky SDH Přibyslavice z r. 1910. Dále následovala ukázka nejmodernější techniky SDH Velká Bíteš – speciál na petrochemický průmysl CAS 20 MAN TGM 18.330 4×4 BB od firmy MERO a.s., ukázka agregátů a protižárového s protichemickým ochranným oblekem. K nejatraktivnějším částem sobotního programu patřila ukázka zásahu profesionálních hasičů HZS Rosice s CAS 15-M2Z Man TGM 13.280 a RZA Toyota.

Divákům předvedli zásah na hořící automobil, který těsně před jejich příjezdem „za přispění pyrotechnika“ explodoval. Odpoledne od 14 hodin následovala netradiční soutěž. Zábavné odpoledne s kulturním programem vystřídala ve večerních hodinách letní roková zábava se skupinami Fortix a Renovace Rock. Závěrem oslav byl ohňostroj ve 22:30. Pro děti byl k dispozici skákací hrad, trampolína a dětské hřiště. Akci podpořilo množství sponzorů, za což jim organizátoři děkuji.

V Lesním Hlubokém archivují protokolární knihu, kde jsou o založení sboru tyto řádky:… „Minulého roku vážně obnoven byl návrh na zakoupení stříkačky za zřízení dobrovolného sboru hasičského. K tomu účelu svolán byl obecní výbor s návrhem obeznámen zástupce velkostatku rajhradského pan Otmar Merta, lesmistr. Že návrhy tyto, jak od pana lesmistra, tak od obecního výboru příznivě podporovány byly, chopil se zdejší správce školy František Špaček díla a hned nato svolána valná hromada, ve které zvolení byli za členy zařizující: Pan Otmar Merta – lesmistr, František Špaček – správce školy, Antonín Hotárek – starosta, Jan Limberg – rolník, Antonín Růžička – rolník, František Hotárek – hostinský. Pořízeny byly stanovy sboru a spolu se žádostí zaslány k místodržitelství. Přípisem ze dne 19. 3. 1911 žádost o zřízení sboru příznivě byla vyřízena a stanovy schváleny. Přispívajících členů bylo 8, činných 21.“ Na zakoupení stříkačky byla provedena sbírka po okolních vesnicích, která vynesla 310 korun. Obecní výbor věnoval na stříkačku 1700 K, zemský výbor přispěl 300 K. Na základě usnesení obecního zastupitelství ze dne 23. 4. 1911 objednává obec u firmy Smejkal jednu stříkačku na pérách s navijákem nad pákou na 100 metrů s dvěma mosaznými cylindry 100 mm v průměru za 1850 Korun, k tomu byla zakoupena výzbroj a výstroj. Celkem firmě Smejkal se zaplatilo 2320 Korun. Svěcení stříkačky se konalo dne 9. 6. 1912.

Hasičský zbrojnice byla vystavěna v roce 1935. Požární stříkačka PS 8 pochází z r. 1943 a v roce 1996 obdrželi PPS 12. V roce 2009 obdrželi dopravní automobil DA 8 Avia, které slouží k případným výjezdům. V roce 2019 začali hasiči cvičit a zúčastňovat se různých soutěží. Již ze začátku dosahovali velmi dobrých výsledků, což můžete posoudit z některých výsledkových listin ze soutěží jako např. v Domášově, Újezdě, Říčanech. Na soutěži zásahových jednotek v Němčicích obsadili 3. místo. Hasiči přistupují k pomoci při organizování různých kulturních akcí v obci. V poslední době to bylo např. pořádání „Čarodějnic“ a „Dětský den“. Ve výročním roce má sbor 26 členů. Starostou sboru je Pavel Borkovec a velitelem je Josef Hotárek.

David Dvořáček, DiS.

Sdílet