Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Predseda vlády SR u HaZZ Poprad

Posledný pracovný výjazd predsedu vlády SR v roku 2005 smeroval k hasičom OR HaZZ V Poprade

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda sa zúčastnil, za prítomnosti prezidenta HaZZ Ing. Jozefa Paluša a ďalších hostí, 19. decembra 2005, slávnostného odovzdávania hasičskej techniky príslušníkom OR HaZZ v Poprade. Uvedená technika bola dodaná na základe schváleného Projektu protipožiarnej ochrany na území Vysokých Tatier po vetrovej kalamite, ktorého spracovateľom bola Technická univerzita vo Zvolene. Technika bola zakúpená z prostriedkov fondov, ktorými disponuje Výbor vlády SR pre obnovu Vysokých Tatier. Odovzdaniu techniky predchádzal slávnostný nástup všetkých príslušníkov OR HaZZ v Poprade, počas ktorého zaslúžilí príslušníci OR HaZZ prevzali rezortné vyznamenania a odmeny

Riaditeľovi OR HaZZ v Poprade, Ing. Ondrejovi Šprochovi, odovzdal predseda vlády kľúče od nového špeciálu pre boj s lesnými požiarmi na podvozku Mercedes Unimog, ktorého dodávateľom je firma STRAŽAN s.r.o. a od štvornápravového terénneho vozidla Scot Trac, vybaveného hasiacou súpravou, ktorého výrobcom je firma CSM Tisovec. V slávnostnom príhovore predseda vlády vyzdvihol schopnosť slovenských výrobcov produkovať hasičskú techniku, ktorá je konkurencieschopná v rámci EÚ, ale aj v s celosvetovom meradle.
V neformálnej besede predseda vlády vysoko vyzdvihol prácu hasičov, ktorú odvádzajú pri záchrane majetku a života osôb.

Na záver krátke obrazové spravodajstvo.

Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.

Katedra protipožiarnej ochrany
DF TU vo Zvolene
Sdílet