Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Výjezd do průmyslového komplexu Sokolovské uhelné

Je pátek 1. července a na chodovské zbrojnici probíhá další školení zásahové jednotky jako každý měsíc. V průběhu školení je v 8:20 hodin vyhlášen, pomocí systému JAY a pagery, poplach naší jednotce.

V prvotní informaci stojí, že hoří podzemní pásový dopravník v areálu zpracovatelské části podniku Sokolovská uhelná. K zásahu určuje Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje nejenom obě naše cisterny, ale i chodovský „staronový“ automobilový žebřík. K zásahu vyjíždíme skoro okamžitě ve složení „Engine 1"; v počtu 1+5, „Engine 2“ v počtu 1+4 a „Ladder 3“ v počtu 1+2.

Jedu v posádce druhého vozu a zapínám na vozidle výstražná světla. Zároveň s odjezdem od zbrojnice odesílám na terminálu vozidlové radiostanice „status 1 – výjezd“ na KOPIS. Jedeme směrem k místu události a jsme několikrát zdraveni obyvateli našeho města. Určení hasiči se v našem vozidle vybavují vším potřebným k zásahům v podzemí průmyslového podniku. Pořizuji rychlé fotografie a přepínáním na ovládacím panelu výstražného světelného a zvukového zařízení XCCES zvukové signály. Přijíždíme na určené shromaždiště před hlavní vjezdovou bránu do průmyslového podniku.

Hasič podnikové jednotky, který je určen jako styčný bod, oznamuje veliteli zásahu náš příjezd na shromaždiště. Zatím jsme vyzváni k vyčkávání na pokyn velitele zásahu. Ve vozidle si zatím opakujeme známé věci o prostoru požáru. Netrvá dlouho a jsme odesláni od hlavní brány k místu požáru. Rovně, potom doleva, na konec hlavní ulice, doprava a za kolejemi znovu doprava. I když jsme mimo veřejné komunikace, je v podniku čilý provoz a je nutné znovu použít k modrým světlům také výstražný zvuk upozorňující na jízdu hasičského vozu.

Po příjezdu na místo zásahu vidíme dvě vozidla podnikových profesionálů, kterými jsou CAS 20 a CAS 32. Otevírám dveře našeho vozidla a dostáváme úkol od velitele zásahu. „Přesuňte se na bojový úsek číslo dva, kde velí velitel družstva prvního chodovského vozu a řiďte se jeho pokyny“. Takové bylo zadání úkolu pro naše druhé družstvo. Přesouváme se na určené místo a při jízdě vyhledáváme možné zdroje vody. Po krátké jízdě zastavujeme za chodovskou „Engine 1“, která stojí vedle velitelského automobilu podnikových hasičů. Vysedáme a dostáváme úkoly od velitele bojového ús eku číslo dva. Provést doplňování hasební vody a být připraveni na střídání hasičů, kteří provádějí průzkum „bojem“ v podzemní části bojového úseku.

Za hluku strojního zařízení podniku, který stěžuje komunikaci pomocí radiostanice, dostáváme informaci o ukončení prověřovacího cvičení. Jednalo se o prověřovací cvičení s prvky taktického cvičení jednotek HZSp Sokolovská uhelná a SDH Chodov. Dostáváme informaci se přesunout na stanoviště prvního bojového úseku, kde bude s naší jednotkou provedeno školení o provozu s exkurzí této části podniku. Ujímají se nás dva zkušení podnikoví hasiči a procházíme dosti členitý provoz. Všichni víme, že zásahy v technologiích podniků nejsou jednoduché, ale přesto jsou slyšet hlášky „ …tady byc h nechtěl zasahovat…“, „… teď už nevím kde jsme… „. Bylo na všech vidět, že mají respekt před prací podnikových hasičů. Po ukončení cvičení zakončené prohlídkou technologie, se vracíme k pokračování školení a výcviku do Chodova.

Hasičská technika na místě zásahu:

  • VEA-L2 Mitsubishi Outlander – HZS podniku Sokolovská uhelná
  • CAS 20/3400/210-S2R T815 TERRNo1 „Portugal“ – HZS podniku Sokolovská uhelná
  • CAS 32/6000/600-S2R T815 PR2 „dlouhá 1“ – HZS podniku Sokolovská uhelná
  • CAS 24/3200/400-S2Z T815 TERRNo1 – SDH Chodov
  • CAS 20/3400/210-S2Z T815 TERRNo1 – SDH Chodov
  • AZ 30 – M1Z Ifa W50L – SDH Chodov

Za SDH Chodov (SO)
Jiří Kot
www.sdhchodov.cz

Sdílet