Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pošumavské hasičské muzeum Stachy volá o pomoc!!!

Pod tíhou sněhu se dne 19. 1. 2006 prolomila jeho střecha a zřítila se na unikátní exponáty hasičské historie.Aktu­alizace : 20. 1. 2006 – 12.15hod.

Letošní zima si vybrala další daň v podobě propadlé střechy. Tentokrát Pošumavského hasičského muzea Stachy. Katastrofa si vyžádala ,,pouze,, materiální škodu. Na budově muzea je vyčíslena na cca 2 000 000 Kč, na exponátech se zatím neví, neboť není možné se k nim dostat. Ale bude to také jistě dost peněz, o jejich historické hodnotě nemluvě. Budova muzea byla otevřena jako novostavba dne 12. 7. 2003. Pošumavské hasičské muzeum v obci Stachy vzniklo i díky finančním prostředkům z fondu PHARE, které pomohl získat tamní Obecní úřad a hasičští partneři ze SRN.

Členové SDH Stachy, obyvatelé Stach i mnoho dalších pomocníků odpracovali při výstavbě muzea přes 5 000 brigádnických hodin. Na konci dubna 2003 bylo muzeum zprovozněno a započala instalace exponátů, jak zapůjčených ze soukromých sbírek, tak z majetku sdružení, které muzeum provozuje. 12. 7. 2003 bylo muzeum vysvěceno a slavnostně otevřeno. Při této slavnostní příležitosti byl také vysvěcen prapor SDH Stachy.

V těchto pro muzeum těžkých chvílích prosí jeho provozovatelé všechny hasiče, příznivce hasičské historie a ostatní nadšence o pomoc. Jsou zapotřebí různé zvedáky, aby se mohla odklidit střecha a zatím alespoň zjistit rozsah škod na unikátních exponátech. Ty budou jistě obrovské. Dle sdělení zástupců muzea se bude co nejrychleji pravděpodobně konat dobrovolná brigáda a zřejmě i finanční sbírka, protože právě peníze budou při obnově víc než potřebné. Proto se jeden z kurátorů sbírek obrátil s prosbou o podání pomocné ruky a uveřejnění této pohromy na náš server Požáry.cz. Takže apelujme na všechny naše čtenáře, hasiče i nehasiče, kdo můžete, pomozte prosím dobré věci! Děkujeme!

Kontaktní informace :

Jaroslav Voldřich 602 377 379

Bořivoj Klíma 724 222 685

Petr Kocán 603 595 092

E-mail : muzeum@stachy.cz

Web : http://www.muzeum-stachy.wz.cz

Můžete se ozvat i na můj e-mail : vaclav.porkat@pozary.cz

Uveřejňujeme číslo účtu Pošumavského hasičského muzea Stachy :

ČÚ : 170 989 421/0300

Zástupci muzea všem velmi děkují za pomoc a podporu. Pro dárce finančních prostředků malá prosba : Každý, kdo přispěje peněžním darem, zda by se mohl ozvat na mail muzea, který je uveden výše. Je to kvůli následnému poděkování za pomoc.
Sdílet