Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zemřel plk. Ing. Josef Ryba, ředitel ÚO Žďár nad Sázavou

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 14. července 2011 v ranních hodinách ve věku 59 let zemřel plk. Ing. Josef Ryba, ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou, Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Plk. Ing. Josef Ryba zasvětil celý svůj život požární ochraně. Ve službách hasičů začal působit ihned po absolvování Vysoké školy báňské v roce 1976. Za dobu své činnosti prošel řadou funkcí – působil jako zástupce náčelníka pro represi, vykonával volenou funkci starosty OSH ČMS okresu Žďár nad Sázavou a pracoval také jako velitel jednotek. Od 1. ledna 2001 působil ve funkci ředitele územního odboru Žďár nad Sázavou, Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Plk. Ing. Josef Ryba patřil mezi vysoce obětavé příslušníky Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Budování a rozvoji požární ochrany zasvětil 35 let svého života. Nepůsobil však jen na poli profesionálních, ale také dobrovolných hasičů, kde zastával již více jak patnáct let funkci náměstka starosty OSH ČMS Žďár nad Sázavou. Za svoji dlouholetou práci byl v roce 2010 vyznamenán Medailí Hasičského záchranného sboru ČR „Za věrnost I. stupně“. Oceněn byl i řadou dalších vyznamenání.

Náhlým úmrtím plk. Ing. Josefa Ryby přišel Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina nejen o vysoce erudovaného odborníka, ale především o skvělého člověka s velkým srdcem, mírnou povahou a laskavým humorem.

S plk. Ing. Josefem Rybou se naposledy rozloučíme ve středu dne 20. července ve 14 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje v Radostíně nad Oslavou. Čest jeho památce!

kpt. Ing. Petra Musilová
tisková mluvčí
HZS Kraje Vysočina
Sdílet