Pátek 14. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na Slezské Hartě cvičí Hlučín záchranu tonoucího

Ve dnech 15.-17.7. 2011 se provádí na vodním díle Slezská Harta v blízkosti obce Roudno výcvik v záchraně tonoucího a praxe k získání osvědčení Vůdce malých plavidel příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR se sídlem v Hlučíně.

Výcvik vede odborný instruktor nprap. Bc. Kantor P. u vybraných příslušníků 2. Záchranné roty.

V rámci výcviku se provádí výcvik v záchraně tonoucího s přípravou (tzn. ukotvený zachránce s dostatkem času pro přípravu – například při závodech, nebo výcviku na tekoucí vodě …) a bez přípravy (objevení tonoucího se člověka).

Dále se cvičí záchrana s použitím člunu (vytažení tonoucího), záchrana z jedoucího člunu a také se nacvičuje vysazení záchranáře z jedoucího člunu. Neopomene se ani záchrana v družstvu na upoutaném plavidle.

Pro získání osvědčení Vůdce malých plavidel se provádí praxe – jízdy motorového člunu Adventure. Držitelé výše zmiňovaného osvědčení mají zdokonalovací výcvik v manipulaci s člunem. Po perném dni následuje noční výcvik, jehož obsahem je zdokonalení se ve výše uvedené činnosti (výcvik v záchraně tonoucího).

V rámci nočního výcviku se také provádí jízda člunu a navádění do přístaviště. Účastníci výcviku si vyzkoušeli nové pracovní suché obleky – Word, které se používají za nepříznivého období.

Informace podal nprap. Bc. Kantor Petr.
Foto kpt. Ing. Pjaták Marek

Sdílet