Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči budú mať lepšie podmienky na prácu

Ministerstvo vnútra zabezpečuje lepšie podmienky pre prácu hasičov. Z fondov Európskej únie totiž rekonštruujeme viaceré hasičské stanice. Hasiči denne pomáhajú a chránia občanov a na to, aby mohli svoju prácu riadne vykonávať potrebujú aj moderné hasičské stanice.

Ilustrační foto

Ministerstvo vnútra preto v súčasnosti vyhlasuje verejné obstarávania na rekonštrukciu viacerých hasičských staníc po celom Slovensku. V súčasnosti máme vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu hasičských staníc vo Fiľakove, Revúcej, Zvolene, Holčíkovciach, Hlohovci, Kútoch, Šali a v Trebišove.

Ide o verejné obstarávanie na rekonštrukciu staníc za približne 4,4 milióna €. Pričom až 85% finančných prostriedkov na rekonštrukciu bude hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 15% bude hradených zo štátneho rozpočtu. Doposiaľ sme pritom už zrekonštruovali alebo podpísali zmluvy na rekonštrukciu až 48 hasičských staníc. V tomto roku plánujeme ešte vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu ďalších 24 staníc.

Hasičské stanice chceme modernizovať, rozširovať alebo pristaviť či rekonštruovať garáže. Niektorým staniciam chceme zrekonštruovať aj cvičné veže. Našim cieľom je, aby hasiči mali vhodné podmienky na nácvik zásahov, aby tak mohli čo najlepšie pomáhať a chrániť občanov.

Zároveň potrebujeme kvalitnejšie garáže, aby sme predišli ničeniu drahej hasičskej techniky. Okrem iného bude upravená aj šírka dverí na garážach. Hasiči sa tak rýchlejšie a bezpečnejšie dostanú k tým, ktorí potrebujú pomoc. Modernejšie budú aj oddychové miestnosti pre hasičov.

Jediným kritériom na výber úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní je najnižšia cena.

Sdílet