Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči vyjíždějí k velké vodě

Sledujeme zprávy ze všech krajů o výjezdech hasičů v souvislosti s větším množstvím srážek. Nejhorší situace je prozatím na severu Čech.

Ilustrační foto

Liberecký kraj

Vydatné srážky zvedají hladiny potoků a řek v celém Libereckém kraji. Na Frýdlantsku je na několika místech vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči zaznamenali už během noci zvýšený počet výjezdů v souvislosti s počasím.

Nejvíce událostí měli na Územním odboru Liberec, kdy zasahovali během noci a časného rána celkem osmnáctkrát. Dnes samozřejmě přibývají další a další případy.

Většinou se jedná o čerpání vody ze zatopených prostor, kdy například ve Frýdlantu kvůli ucpané kanalizaci tekla voda do rodinných domů v celé ulici Míru. Jednotka na místo přivezla pytle s pískem, zábrany a vodu odčerpala. Ve Stráži nad Nisou pro změnu přetékala hráz koupaliště a bylo třeba udělat výkopové strouhy. Dnes dopoledne v 10:11 hodin bylo na linku tísňového volání oznámeno protržení hráze rybníka ve Frýdlantu, kdy vyvalená voda začala téci do domů. Na místě byla jednotka z Frýdlantu, pomoci s pytlování písku přijela i jednotka Stráže nad Nisou.

Velmi často hasiči odstraňovali zátarasy z vodních toků a kanálových propustí. V těchto případech však v podstatě napravují to, co správci a majitelé toků zanedbali. V nevyčištěných kanálech a propustech byly nalezeny například plechy či další stavební materiály. Vodní toky jsou průběžně monitorovány. Na několika místech v kraji (Světlá pod Ještědem, Janov nad Nisou, Plavy) popadaly stromy a zneprůjezdnily komunikace.

por. Mgr. Zdenka Štrauchová
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje


Všechny dotčené obce monitorují stav hladin řek, v tuto chvíli zatím nikde nezasedá krizový štáb. Situace se ale velmi rychle mění. I policisté situaci monitorují.

10.30 hodin

Na Frýdlantsku opustila řeka Smědá koryto, voda je již i na loukách. Z důvodu zhoršující se situace zasedá na Městském úřadě ve Frýdlantě od 11.00 hodin zasedá krizový štáb.

10.50 hodin

Na některých komunikacích ve Frýdlantském výběžku je zákaz vjezdu. Týká se to zejména silnice z Višňové, a to od obce Víska, dále pak železniční stanice směr Černousy. Zakázaký je rovněž průjezd silnice vedoucí z Frýdlantu do Raspenavy, tzv. zadní cesta (u školního statku). Vozovky jsou osazeny dopravním značením, které zakazuje vjezd na tyto komunikace.

I přesto však toto upozornění někteří řidiči nerespektují a snaží se těmito komunikacemi projíždět. Situace se však mění velmi rychle, může dojít k vylití řeky i na vozovku a řidiči se tak svou laxností zbytečně vystavují riziku. Žádáme proto všechny řidiče, kteří se pohybují na Frýdlantsku, aby tato dopravní značení respektovali.

12.00 hodin

Policisté již museli uzavřít i most v Raspenavě, u obecního úřadu. Dopravu odklánějí přes ulici Nákladní. V nejbližších minutách bude uzavřena i silnice vedoucí do Předlánců a do Višňové. Žádáme řidiče, aby skutečně respektovali dopravní značení a pokyny policistů a nekomplikovali již tak závažnou situaci, která z důvodů vylití řek nastala.

15.15 hodin

Přes most v Raspenavě (u obecního úřadu) jsou osobní vozidla pouštěna kyvadlově. Pro nákladní dopravu je však most zcela uzavřen. V současné době se očekává příjezd statika, který má posoudit, zda most bude uzavřen i pro osobní dopravu či nikoliv.

16.15 hodin

Statik rozhodl, že most přes řeku v Raspenavě musí být uzavřen, a to jak pro osobní, tak i pro nákladní dopravu. S maximální opatrností a pouze v případě nutnosti mohou přes most přejíždět složky IZS, nikoliv však těžká technika. Doprava je odkloněna přes ulici Nádražní.

Úplné uzavírky:

  • silnice III/353 – obec Kunratice – uzavřen provizorní most;
  • silnice III/353 – obec Víska – uzavřen most;
  • silnice III/352 – obec Višňová, Předlánce – uzavřené komunikace
  • silnice III/353 – obec Černousy, Ves – uzavřené komunikace

mjr. Bc. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje
Policie ČR


Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině zasahovali v souvislosti s počasím u jedenácti technických pomocí. Ve všech případech se jednalo o odstranění stromů, které padly na komunikace a bránily tak plynulému provozu. Nejvíce událostí bylo na Pelhřimovsku – 4. Nejméně na Třebíčsku a Žďársku – vždy po jedné události. Hasiči odstraňovali stromy například u Úsobí, Malče, Skuhrova nebo Krasoňova. Všechny události se obešly bez zranění osob.

Hasiči na Vysočině zasahovali v souvislosti s počasím u jedenácti technických pomocí. Ve všech případech se jednalo o odstranění stromů, které padly na komunikace a bránily tak plynulému provozu. Nejvíce událostí bylo na Pelhřimovsku – 4. Nejméně na Třebíčsku a Žďársku – vždy po jedné události. Hasiči odstraňovali stromy například u Úsobí, Malče, Skuhrova nebo Krasoňova. Všechny události se obešly bez zranění osob.


Celá ČR

Jednotky požární ochrany (JPO) dne 20. července 2011 vyjely k celkovému počtu 435 událostí, z toho hasiči likvidovali 42 požárů, zasahovali u 66 dopravních nehod, likvidovali 16 úniků látek, 285 krát poskytli technickou pomoc, 23 krát vyjeli zbytečně z důvodu planého poplachu a řešili 3 ostatní události (jiná pomoc, která není zařazena do předcházejících činností).

Na likvidaci všech událostí se podílelo 576 jednotek PO, z toho 320 jednotek HZS ČR. Situační zpráva Operačním a informačním střediskem generálního ředitelství HZS ČR byla za den 20. 7. 2011 zpracována k sedmé hodině ranní 21. 7. 2011.

Celkový počet událostí je o 50 % vyšší oproti dlouhodobému průměru. Počet požárů je o 24 % nižší, počet dopravních nehod je o 20 % vyšší, počet úniků látek přesně roven dlouhodobému průměru, počet technických zásahů je o 128 % vyšší než dlouhodobý průměr a počet planých poplachů je o 5 % vyšší než dlouhodobý průměr.

Technický zásah tj. zásah jednotky požární ochrany k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů (vyproštění osob z výtahu, záchrana osob a zvířat, odstraňování překážek z komunikací, likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů, čerpání vody atp.)

V oblastech zasažených dešťovými srážkami, byla zvýšená výjezdová činnost jednotek PO, které prováděly převážně čerpání zatopených prostor a odstraňovaly zátarasy z vodních toků a kanálových vpustí.

Hasiči také evakuovali dětské tábory. V okrese Rožmitál pod Tremšínem bylo z dětského tábora evakuováno asi 30 osob z důvodu rozvodnění řeky Skalice. V okrese Rokycany bylo evakuováno 75 dětí a 20 dospělých z důvodu zvýšené hladiny potoka.


Hasiči upozorňují:

Vodáctví patří k létu, ale nepřeceňujte své síly ani sílu vody!

Je doba léta a s tím spojený zvýšený pobyt v přírodě, provozování letních sportů, ke kterým rozhodně patří i vodáctví.

Neriskujte zbytečně své životy a zdraví hazardním sjíždění řek, stejně tak životy záchranářů. Před započetím dobrodružství na řece sledujte doporučení sjízdnosti řeky, dobře si rozmyslete, zda například v době vyhlášení stupňů povodňové aktivity riskovat životy na rozbouřené řece.

Je na místě připomenout, že pokud se stanete svědky nehody nebo stane-li se něco vám při vodáctví, zavolejte na tísňovou linku 112 nebo hasiče na linku 150. Pro snadnější orientaci a vyhledání osob, které potřebují pomoc, si zapamatujte, že říční kilometry nejsou číslované od pramene toku, ale naopak číselná řada říčních kilometrů vzrůstá od soutoku směrem proti proudu.Všímejte si budov, zajímavostí a krajiny kolem sebe, abyste popřípadě mohli operátorovi popsat okolí, kde se nacházíte a tím urychlit pomoc.

Ze statistiky Hasičského záchranného sboru ČR:

Hasiči v roce 2010 v době letních prázdnin celkem 170 krát vyhledávali a zachraňovali osoby z vody. (na navýšení tohoto počtu zásahů měly výrazný vliv srpnové povodně). V roce 2009 vyhledávali nebo zachraňovali hasiči osoby z vody v 78 případech a v roce 2008 ve sledovaném období celkem 61 krát.


Stupně povodňové aktivity

Stupeň povodňové aktivity (zkratka SPA) je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný zákon tři možné stupně povodňové aktivity:

1. SPA – stav bdělosti
Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Při jeho vyhlášení je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje se hlídková služba.

2. SPA – stav pohotovosti
Ke stavu pohotovosti dochází v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření podle povodňového plánu.

3. SPA – stav ohrožení
Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a evakuační činnosti.

kpt. Ing. Ivana Svitáková tisková mluvčí HZS ČR

Sdílet