Pátek 21. června 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

PARATECH TRAINING 2011

Každý druhý rok se naše firma ZHT Group s.r.o. účastní výcvikového programu americké firmy PARATECH v záchraně zavalených osob. Tento rok se cvičení uskutečnilo v dánském městečku Arhus ve výcvikovém středisku místní hasičské školy. Většina evropských zástupců firmy PARATECH, ale i USAR týmů tak měla možnost nasát nejnovější poznatky v oblasti záchrany zavalených osob.

Firma PARATECH je výrobcem nejenznámého ručního nářadí a zvedacích vaků, ale také systému podpěr, jejíchž vzájemnou kombinací lze poskládat sestavu pro zabezpečení stabilizace:

  • staticky narušených budov vlivem zemětřesení, výbuchu, požáru, povodní atd.,
  • výkopů, dolů , jeskyní a současné vyproštění osob a zvířat,
  • havarovanýchvo­zidel, těžkých stavebních strojů, vlaků atd.,
  • tak i jiných sestav např. trojnožek, 2 -nožek, jednonožek a kladek pro zvedání a přemisťování těžkých břemen.

Systém PARATECH obsahuje nepřeberné množství prvků, které lze vzájemně libovolně kombinovat podle potřeby. Jsou to podpůrné tyče různých délek, prodloužení podpůrných tyčí, základny a opěrné desky různých typů a spojovací díly.

Podpěry jsou vysouvány mechanicky nebo pneumaticky, v případě potřeby zvedat břemeno lze použít také hydraulických nástavců. Celý systém je velmi jednoduše sestavitelný abezpečný. V České republice je tímto systémem vybaven především Ostravský USAR team a také hasiči z JMK.   Cvičení bylo zaměřeno na tři hlavní části:

1. Záchrana zavalených osob z výkopu „TRENCH RESCUE“

Scénář: Záchrana zavalené osoby z výkopu

  • a) Vytvoření bezpečného prostoru k provedení záchrany zavalené osoby.

Čas záchranné operace: 25 min.

Video:

2. Zabezpečení padající budovy „STRUCTURAL COLLAPSE“

Scénář: Staticky narušená budova po výbuchu plynu v 1. patře

  • a) Sestavení systému RAKER pro zabezpečení nestabilní budovy
  • b) Zavětrování pomocí dřených prken

Čas záchranné operace: 15 min

Video:

3. Vyproštění zraněných osob při železničních a auto-nehodách „HEAVY RESCUE“

Scénář: Nehoda osobního automobilu a cisterny

  • a) Zabezpečení cisterny pomocí dvou vzpěr a řetězu, který je fixován pomocí speciálního nástavce.
  • b) Zvedání cisterny pomocí nízkotlakých zvedacích vaků – po umístění a napojení zvedacích vaků a podpěr na pneumatický systém z bezpečné vzdálenosti došlo k zvednutí cisterny a současně k jejímu zabezpečení proti pohybu.
  • c) Vyproštění zraněné osoby

Čas záchranné operace: 5 min.

Video: Stabilizace vozidla pomoci sytemu TVS (TwistLock Vehicle Stabilizer)

Cílem výcviku bylo kromě novinek tak si ověřit variabilitu systému Paratech, a že lze pouze tímto systémem provést rychlou a efektivní záchrannou operaci a to i bez použití těžké techniky. Tento systém se osvědčil u většiny záchranných sborů a to jak u USAR týmů tak i u hasičů po celém světě. Díky se variabilitě, vysoké nosnosti, jednoduchosti a vysoké bezpečnosti se řadí absolutně mezi bezkonkurenční výrobky.

Text a foto: ZHT Group s.r.o.

Více informací na www.zht.cz , www.paratech.cz

Sdílet