Pátek 19. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Medzinárodné stretnutie mladých hasičov v meste Lodž

V dňoch od 12.7. – 17. 7. 2011 Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ) Pobedim zúčastnil na medzinárodnom stretnutí mladých hasičov v Poľskej republike mesto Lodž – Lagiewniki.

Na stretnutí ktoré trvalo 4 dni sa za slovenskú republiku zúčastnili mladý hasiči z obce Pobedim,mladý hasiči z Českej republiky obce Toužim,Maďarskej republiky obce Szeghalom a Poľskej republiky obce Lodza a Nemecka z obce Burgtädt.

Nástup do tábora začínal v útorok 12. 7. 2011 príchodom všetkých zahraničných účastníkov a večerou. Druhý deň sme mali na programe jazdu na motokárach a poobede športové hry ,daľší deň sme navštívili Aquapark Fala v meste Lodž,navštívili sme aj veľký cintorín v meste Lodž kde sme si pripomenuli kladením kytíc zosnulích a významných hasičov,ktorý stáli pri zrode hasicskeho zboru v meste Lodž.

Ďalší deň v doobednajších hodinách sme vykonali téning na súťaž a poobede sme navštívili nákupne stredisko Manifaktúra ktorý svojou rozlohou pripomínal obec. V piatok pred súťažou nás do hasičskej zbrojnice /Stráže po Poľsky/ prišiel pozdraviť prezident štátnych hasičov v Poľskej republike a honorárny generálny konzul pre Maďarskú republiku Tadeusz Kaczor / Ako honorárny generálny konzul v Lodži, dáva pomoc maďarských občanov v Poľsku, iniciuje a podporuje medzinárodné kontakty v mnohých oblastiach, popularizuje maďarskej a poľskej kultúry/ ,kde nasledovala slávnostná večera s najvyššími predstaviteľmi hasičov v Poľskej republike a vedúcich všetkých zúčastnených krajín,kedy boli odovzdané upomienkové predmety navzájom všetkým vedúcim. Dňa 16. 7. 2011 sa uskutočnila hasičská medzinárodná súťaž mladých hasičov na miestnom štadione. Slávnostné otvorenie vykonal predseda Poľskeho hasičskeho zboru Andrzej Modrygajłło Prezes Ochotnícka stráž Poľsko /OSP/ Lodz-Lagiewniki.

Súťažilo sa v discipline štafeta tvz.cik cak možnosťou 2 pokusoch. Na súťaži súťažilo celkovo 7 družstiev z toho jedno družstvo v kategórií najmladší hasiči. V kategórií starší hasiči sa na 3.mieste sa umiestnilo hasičské družstvo z Českej republiky – Toužim s dosiahnutým časom 113,2 s na druhom mieste hasiči z Maďarskej republiky – Szeghalom s dosiahnutým časom 111,2 s a prvé miesto v kategórii starší hasiči získalo domáce družstvo z Poľskej republiky obce Lodž – Lagiewniki dosiahnutým časom 100,9 s . Hasiči zo Slovenskej republiky obce Pobedim skončili v kategórií starší chlapci na peknom 4.mieste s dosiahnutým časom 113,7 s čo bolo iba 5 stotín od 3.miesta.

Na medzinárodnú hasičskú súťaž sa dostavil aj prezident hasičskeho profesionálneho zboru ktorý slávnostne odovzdával ceny a trofeje víťazním týmom. Po hasičskej súťaži nasledoval voľný program až do večere,po večeri nasledoval rozlúčkový večer pre deti a ich vedúcich a celkové poďakovanie predseda Poľskeho hasičskeho zboru Andrzej Modrygajłło Prezes Ochotnícka stráž Poľsko /OSP/ Lodz-Lagiewniki

Poďakoval všetkým zúčastneným zahraničným hosťom a organizačnému týmu bez ktorých by sa medzinárodne stretnutie mladých hasičov nemohlo uskutočniť. Ďalej nasledovalo poďakovanie od ostatných členov Ochotníckej stráže Lodž. Ráno po raňajkách dňa 17. 7. 2011 sme opustili mesto Lodž a odniesli si domov veľa zážitkov skúseností a mnoho nových priateľstiev na medzinárodnej úrovni. Budúci rok sa stretnutie mladých hasičov koná v Českej republike v meste Toužim. Na záver sa chcem poďakovať členom DHZ Pobedim a týmu za bezproblémový priebeh a pomoc pri reprezentácií našej malej obce Pobedim a štátu Slovensko.

A neposlednej rade aj vodičovi Aloizovi Ferancovi a firme ATM Bus ktorý za nás zodpovedal počas dlhej cesty cca 500 km a bez problémov dopravil tam a naspäť do našej malej krásnej obce Pobedim.

Sponzori na medzinárodne stretnutie mladých hasičov : Obec Pobedim,Ulstruplast Pobedim

Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim

Umiestnenie na medzinárodnej hasičskej súťaži v Poľskej republike – Lodž :

Kategória starší:

  1. Lodž Lagiewniki – Poľská republika čas 100,9 s
  2. Szeghalom – Maďarská republika čas 111,2 s
  3. Tožim – Česká republika čas 113,2 s
  4. Pobedim – Slovensko čas 113,7 s
  5. Teplá – Česká republika čas 117,7 s
  6. Burgstädt – Nemecko čas 131,6 s

Kategória mladší:

1. Toužim – Česká republika čas 122,5 s

zdroj: Hasiči Pobedim

Sdílet