Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Souhrn událostí spojených s vydatným deštěm v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj se potýkal během dvou dnů s vydatným deštěm a dle předpovědí a varování meteorologů došlo ke zvýšení hladin toků. Na dvou místech byl dosažen během pátečních ranních hodin III. stupeň povodňové aktivity. Činnost profesionálních i dobrovolných hasičů byla převážně zaměřena na zajištění bezpečnosti a koordinaci situace.

Během čtvrteční noci a brzkých ranních hodin v pátek 22. 7. 2011 přijala tísňová linka hasičů několik žádostí s odstraněním spadených stromů a větví na komunikace či sloupy elektrického vedení. V některých případech byl prováděn již monitoring stavů vodních toků. Rovněž nad ránem přicházely informace o lokálních zatopení luk a zvýšení hladin v menších lesních tocích.

Na Šumpersku byl postupně dosažen na dvou místech řeky Morava III. stupeň povodňové aktivity. A právě v této oblasti Raškov, Vlaské a také Bohdíkov byla situace nejvíce nebezpečná a Hasičský záchranný sbor společně s vedením obcí přijal různá opatření. Místní jednotky dobrovolných hasičů byly několik hodin nepřetržitě nasazeny a postupovaly v činnost dle situace a žádostí. V některých místech se stavěly z bezpečnostních důvodů zátarasy z pytlů s pískem, kontroly mostů, odstraňování naplavenin a čerpaní vody ze sklepů domácností. V obci Petrov na Desnou a Loučná na Desnou jednotky rovněž prováděly protipovodňová opatření a čerpání vody z objektů.

Některé komunikace musely být již od ranních hodin uzavřeny. V Oblasti Malé Moravy a nedaleko obce Bludov se voda nebezpečně valila přes cesty a hrozilo podemletí. Během pátečního dne několikrát zasedla povodňová komise v Šumperku a také v několika obcích a to převážně pro koordinaci a postup při případném zhoršení situace. Prognózy a předpovědi meteorologů byly na odpolední hodiny příznivé a déšť také naštěstí postupně ustával.

Několikrát rovněž vyjely profesionální i dobrovolné jednotky na Olomoucku. V Uničově několikrát pročišťovali vodní stavidla. V Nové Hradečné byla preventivně přijata protipovodňová opatření. V Nové Dědině nedaleko místní průmyslového areálu bylo nutné pročistit jez od naplavenin. Došlo zde k menšímu rozlití a hrozilo nebezpeční většího rozšíření. U události postupně zasahovalo několik jednotek, během dvou hodin se hasičům situaci podařilo dostat pod kontrolu.

Ve Velké Bystřici došlo vlivem podmáčení k pádu stromu na elektrické vedení, strom zablokoval cyklostezku a částečně zasahoval i do vodní plochy. Několik žádostí bylo přijato v oblasti Hluboček a Mariánského údolí, čerpání vody ale hasiči vyhodnotili za neúčelné a situace se pouze monitorovala.

V oblasti horní části Moravy se situace začala zlepšovat po patnácté hodině, déšť ustával a celkově přestalo pršet po čtvrté hodině odpoledne, na obou nejrizikovějších místech došlo k viditelnému poklesu hladin. Jednotky dobrovolných hasičů ale na místech i nadále zůstávaly, došlo k prostřídání sil a prakticky do nočních hodin stále prováděly monitoring vodních toků a realizovaly místně pomoci dle požadavků a situace.

Dále po toku řeky Moravy, reakcí na avizované zvýšení hladiny v místech oblasti Moravičany a po toku byla přijata různá bezpečnostní opatření. Hasiči v Moravičanech a směrem po toku řeky zajistili ucpávkami kanálové vpusti. V Kojetíně během dne zasedala povodňová komice, hasiči zajistili dovoz pytlů. Technické služby města Kojetín zahájili přípravu protipovodňových pytlů, pro případ zhoršení situace a nutnému nasazení na rizikových místech v oblastech ohrožení domácností a dalších objektů.

Aktuální situace je velmi příznivá, hladina řeky Morava ani v Moravičanech ani v Olomouci nedosahuje nebezpečných hodnot. Možná pomoc dobrovolných hasičů je jen lokálně místní a to individuální požadavky a pomoci občanům. Celkově v Olomouckém kraji nejsou řešeny již žádné události spojené s odstraňováním následků vydatného deště.

Zdeněk Hošák
tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet