Úterý 5. července 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Náhle zemřel ředitel územního odboru HZS Žďár nad Sázavou plk. ing. Josef Ryba

Dne 14. 7. 2011 v ranních hodinách náhle zemřel ředitel územního odboru HZS Žďár nad Sázavou plk. ing. Josef Ryba ve věku 59 let. Zasvětil celý svůj život požární ochraně. Ve 14 letech se stal členem tehdejší ZO SPO Radostín nad Oslavou.

Po ukončení základní školní docházky v Radostíně n. O. maturoval na Střední průmyslové škole ve Žďáře nad Sáz. Ve studiích pokračoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde vystudoval nově otevřený obor Požární ochrana a bezpečnost průmyslu, zde promoval r. 1976. Ve službách profesionálních hasičů začal působit od 15. 7. 1976 a zůstal jim věrný do poslední chvíle. Za dobu své činnosti prošel řadou funkcí – působil jako zástupce náčelníka pro represi, pracoval v odboru prevence HZS Žďár n. Sáz., velitel stanice Žďár n. Sáz. 16. 1. 1999–31. 12. 2000 a od 1. 1. 2001 působil ve funkci ředitele územního odboru Žďár n. Sáz. Plk. ing. Josef Ryba patřil mezi vysoce obětavé příslušníky HZS kraje Vysočina. Budování a rozvoji požární ochrany zasvětil 35 let svého života. Nepůsobil však jen na poli profesionálních, ale také dobrovolných hasičů.

Ve vyšších orgánech hasičstva vykonával funkci vzdělavatele okrsku Radostín n. O., dále vykonával funkci předsedy OV SPO ČSSR Žďár n. Sáz. ve volebním období 1988–1991 a starosty OSH ČMS okresu Žďár n. Sáz. v letech 1991–1995. Od r. 1995 více jak patnáct let vykonával funkci náměstka starosty OSH ČMS Žďár n. Sáz. Za svoji dlouholetou práci byl v r. 2010 vyznamenán Medailí HZS ČR „Za věrnost I. stupně“. Oceněn byl i řadou dalších vyznamenání, např. medailí SH ČMS „Za mimořádné zásluhy“. Úmrtím plk. ing. Josefa Ryby přišel HZS kraje Vysočina a OSH ČMS Žďár nad Sázavou nejen o vysoce erudovaného odborníka, ale především o skvělého člověka s velkým srdcem, mírnou povahou a laskavým humorem.

Poslední rozloučení s plk. ing. Josefem Rybou proběhlo ve středu 20. 7. ve farním kostele sv. Bartoloměje v Radostíně n. Osl. Na místo posledního odpočinku do rodinného hrobu na místním hřbitově ho doprovodilo přes 400 uniformovaných profesionálních a dobrovolných hasičů, také družební delegace Slovenských hasičů z Hasičského a záchranného sboru a četní uniformovaní příslušníci Policie ČR. Smuteční projev a slova útěchy přednesl starosta Krajského sdružení hasičů Jan Slámečka. Čest jeho světlé památce!

David Dvořáček, DiS.

Sdílet