Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Provoz Společného kontaktního pracoviště byl zahájen

Dnešní den – pondělí 1. srpna 2011 – představuje důležité datum v oblasti rozvoje česko-slovenské spolupráce na poli bezpečnosti.

Jedná se totiž o den, kdy 1. náměstek ministra vnitra ČR společně se státním tajemníkem MV SR podepsali v Hodoníně za účasti policejního prezidenta ČR a viceprezidenta Policejního sboru SR Dohodu o vzniku Společného kontaktního pracoviště Hodonín – Holíč a vzápětí slavnostně zahájili provoz tohoto pracoviště.

Tímto krokem došlo k završení dvouleté intenzívní spolupráce mezi orgány policie a hasičů České a Slovenské republiky. Účelem vzniku nového pracoviště je vytvoření kontaktního bodu pro bezpečností složky obou zemí, jehož prostřednictvím bude možné nepřetržitě vyměňovat informace o hrozbách pro bezpečnost občanů.

Za tímto účelem bude pracoviště trvale obsazeno policisty české i slovenské strany, kteří budou pracovat doslova tváří v tvář ve společné operační místnosti. Pro případ vzniku mimořádné události jsou zde vytvořeny též podmínky pro využití pracoviště pracovníky hasičských sborů ČR a SR, popř. dalších složek integrovaného záchranného systému. Zároveň pracoviště bude sloužit jako místo pro předávání osob omezených na osobní svobodě mezi českými a slovenskými policejními a justičními orgány.

Obdobných center v české republice existuje již 5, z toho 2 s Německem (ve Schwandorfu a Petrovičích) 2 s Polskem (v Náchodě a Chotěbuzi) a 1 s Rakouskem (v Drasenhofenu). Vzhledem k absenci jazykové bariéry bylo Slovensko poslední zemí, se kterou společné pracoviště doposud neexistovalo. Potřeba neustálé výměny informací však nutila bezpečnostní orgány k tomu, aby tuto mezeru vyplnily, což se dnes podařilo.

Vznik společného pracoviště byl financován ze státních rozpočtů ČR a SR, ale významným podílem přispěly k jeho vybavení též prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

mjr. Mgr. Vladimír Vedra vedoucí Odboru mezinárodních vztahů
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kra­je


Dňa 1. augusta 2011 v Hodoníne podpísali 1. námestník ministra vnútra ČR Mgr. Jaroslav Hruška a štátny tajomník MV SR JUDr. Maroš Žilinka „Dohodu o vzniku Spoločného kontaktného pracoviska zložiek IZS Hodoním – Holíč“ a vzápätí slávnostne zahájili prevádzku tohto pracoviska za prítomnosti policajného prezidenta ČR a viceprezidenta Policajného zboru SR. Slávnostného zahájenia sa za KR HaZZ v Trnave zúčastnili jeho riaditeľ, pplk. Mgr. Vladimír Mrva a asistentka krajského riaditeľa, npor. Ing. Tatiana Knapová, kontaktná osoba pre zahraničnú pomoc.

Zahájením prevádzky tohto pracoviska došlo k zavŕšeniu dvojročnej spolupráce medzi orgánmi polície a hasičov ČR a SR ako i k splneniu jednej z hlavných aktivít projektu „Spoločné kontaktné pracovisko zložiek IZS pre bezpečné prihraničie“, čo vo svojich príhovoroch zdôraznili všetci zástupcovia partnerov projektu: riaditeľ KRP JmK, riaditeľ KR PZ v Trnave, riaditeľ KR HaZZ v Trnave a riaditeľ HZS JmK.

Účelom vzniku nového pracoviska je vytvorenie kontaktného bodu pre bezpečnostné zložky IZS oboch krajín, vďaka ktorému bude možné nepretržite si vymieňať informácie o hrozbách a zaistiť tak vyššiu bezpečnosť občanov ČR a SR. Za týmto účelom budú v spoločnej miestnosti operačného strediska nepretržite slúžiť policajti zo slovenskej i českej strany.

Pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti sú na pracovisku vytvorené tiež podmienky pre využitie pracoviska príslušníkmi hasičského zboru SR a ČR, poprípade ďalších zložiek IZS.

mjr. Mgr. Ivan Peťko
hovorca krajského riaditeľstva

Sdílet