Úterý 9. srpna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Začala jednání o rozpočtu Ministerstva vnitra v roce 2012

V absolutní hodnotě vyšší, ale přesto nižší a ještě více seškrtaný než v letošním roce a v letech minulých.

Ilustrační foto

Tak bude vypadat rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2012, o jehož nejzákladnějších obrysech včera do pozdních večerních hodin jednali nejvyšší představitelé rezortu vnitra – ministr vnitra Jan Kubice, první náměstek MV pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Hruška, policejní prezident plk. Petr Lessy, generální ředitel HZS ČR gen. Miroslav Štěpán a jejich ekonomičtí náměstci – Miroslava Oliveriusová, plk. Slavomír Bell a plk. Alois Sellner.

Zdaleka ne nepodstatné a každoročně lineárně narůstající výdaje rozpočtu Ministerstva vnitra tvoří platby za důchody a ostatní sociální dávky, zejména výsluhy a odchodné. Návrh výdajové části rozpočtu předložený Ministerstvu vnitra Ministerstvem financí počítá v roce 2012 s navýšením právě v této položce výdajů.

Spolu s prostředky na výzkum a vývoj jde o nárůst oproti letošnímu roku celkem o 819 877 tis. Kč. Ve svém celkovém součtu je však oproti letošnímu roku rozpočet kapitoly vnitra navýšen pouze o 393 775 tis. Kč. Zbývajících 426 102 tis. Kč je v návrhu v porovnání s letoškem kráceno v oblasti rozpočtu určené na provozní výdaje a investice.

Ministerstvo vnitra každoročně vydává podstatnou část svého rozpočtu na závazky vyplývající ze zákona (občanské průkazy, cestovní doklady, biometrická povolení k pobytu), z členství v Evropské unii (zavedení a provoz VIS, SIS II, apod.) a z dlouhodobých smluv uzavřených v rámci řady projektů elektronizace veřejné správy.

Nemalé závazky vyplývají ze smluv s Českou poštou s.p., která rezortu vnitra poskytuje část služeb v oblasti ICT a telekomunikačního provozu (servis ICT, zajišťování datových a hlasových komunikačních služeb pro ministerstvo a bezpečnostní sbory, správa datových center), které ministerstvo přestalo zajišťovat samo v roce 2009. Nedostatek finančních prostředků v této oblasti Ministerstvo vnitra v minulých dvou letech vyřešilo dohodou s Českou poštou o prodloužení splatnosti faktur.

Jan Kubice, ministr vnitra:

Jsme v situaci, kdy hrozí další finanční propad díky možným penalizacím z nesplacených závazků. Nemůžeme tyto problémy stále hrnout před sebou a tvářit se, že je vyřešíme v dalších letech. Náklady na provoz ICT a projekty eGovernmentu byly redukovány na nejnižší možné minimum, přesto výraznějších úspor díky existujícím smluvních závazkům lze dosáhnout obtížně.

Můžeme se pokusit vypovědět či upravit nevýhodné smlouvy, můžeme prodat nepotřebný majetek, u kterého platíme náklady za provoz, můžeme přehodnotit množství a potřebnost odebíraných služeb, ale nemůžeme do nekonečna odkládat platby za tyto závazky.

Podmínky čerpání prostředků na projekty financované ze strukturálních fondů EU neumožňují měnit rozsah vysoutěžené dodávky. Úspor v rozsahu do 10% se MV pokusí dosáhnout u ostatních projektů, nedotovaných EU. V řádu jednotek procent je zřejmě i prostor pro snížení provozních nákladů na projekty eGovernmentu.

Nad limit stanovený návrhem výdajů rozpočtu MV bude v roce 2012 nutné uhradit v těchto oblastech dalších 1 426 685 tis. Kč, což spolu s propadem prostředků na provoz a investice vytváří na příští rok rozpočtový deficit ve výši 1 852 787 tis. Kč oproti letošnímu roku. Z této částky se odvíjí krácení jednotlivých rozpočtových podkapitol PČR, HZS a MV a to poměrně k procentuálnímu podílu na čerpání z celkového rozpočtu kapitoly MV.

Oproti roku 2011 se bude v roce 2012 rezort vnitra muset vyrovnat s rozpočtem nižším u PČR o 1 374 274 tis., u HZS ČR o 306 489 tis. a u centrálního úřadu a jím zřizovaných organizací o 172 024 tis. Kč.

plk. Petr Lessy, policejní prezident:

Úsporná opatření se nesmí projevit dalším snižováním platů policistů a občanských zaměstnanců. V současné době jsme nuceni analyzovat dopady snižování rozpočtu na činnost policie,“ řekl policejní prezident.


gen. Miroslav Štěpán, generální ředitel HZS ČR:

Budeme muset v rámci investičních prostředků více využít financování z evropských fondů, v oblasti provozních a mzdových nákladů téměř žádné další rezervy nemáme.

V průběhu srpna bude pokračovat řada dalších jednání nad konkrétní podobou rozpočtu, úsporných opatření a jejich možných důsledků včetně jednání s představiteli odborů.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet