Neděle 26. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dotace na nové cisterny JSDH v roce 2012

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2012 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.

Ilustrační foto

Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, č.j. MV-31035–1/PO-IZS-2011.

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, schválil pořadník pro zařazení obcí do návrhu státního rozpočtu na rok 2012, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční podprogram 114 214 – Reprodukce majetku jednotek PO a ochrany obyvatel, včetně seznamu náhradníků (viz tabulka).

Podle seznamu náhradníků se bude postupovat v případě, že dojde k odmítnutí dotace ze strany obce, jež byla zařazena do návrhu na poskytnutí účelových dotací na rok 2012. Všechny uvedené obce získají dotaci ve výši 1 milionu korun na cisternovou automobilovou stříkačku.

Sdílet