Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rozpočet HZS ČR pro rok 2012

Deficit rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR v příštím roce bude mít dopad i na občany.

Ilustrační foto

V pondělí 8.8. 2011 ve večerních hodinách se vrcholní představitelé Ministerstva vnitra dohodli na konečné podobě rozpočtu resortu na rok 2012.

Pro Hasičský záchranný sbor ČR to znamená nemalé změny.

Celkem se rozpočet HZS ČR na příští rok sníží o 306 milionů Kč. Prostředky na provoz a investice se sníží o 104 milionů Kč, kázeňské odměny budou ukráceny o 35 milionů Kč a zbytek peněz se ušetří snížením počtu systemizovaných míst o 354 tabulek.

„Na první pohled sice najdeme způsob, jak rok 2012 se sníženým rozpočtem „přežít“, ale podíváme-li se pod povrch celé situace, zjistíme, že cesta, kterou jsme se vydali, povede v letech následujících k výraznému snížení úrovně požární ochrany, Integrovaného záchranného systému a krizového řízení v celé ČR.“

Říká generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán.

Snížení tabulkových míst se zřejmě obejde bez propouštění, protože bude možné tato místa vygenerovat z „odchodovosti“ v letošním a případně příštím roce. Již v letošním roce byla totiž nahrazována pouze zcela nepostradatelná místa specialistů (chemici, právníci, psychologové, stavební dozor, apod.), ostatní tabulková místa nebyla po jejich uvolnění již obsazována.

Běžný občan se však musí připravit na to, že vzhledem ke snížení počtu příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, nebudou např. jejich žádosti (kolaudace, souhlasy k provozu, apod.) již vyřízeny tak rychle, jak byli doposud zvyklí nebo nebude poskytnuta tak rychlá pomoc jako doposud.

V tom vidí zásadní problém i genmjr. Miroslav Štěpán, který k tomu podotýká:

„Občané si vůbec neuvědomují, jaký dopad má například razantní snížení počtu inspektorů státního požárního dozoru. Pokud totiž rezignujeme na prevenci, výjezdoví hasiči počty požárů nijak neovlivní“

Tato slova dokládá jednoznačně i statistika. Zatímco v roce 1980 zasahovali hasiči u 3 639 požárů, v loňském roce to bylo v 17 296 případech. Na tento obrovský nárůst má jistě vliv i skutečnost, že až do roku 1989 byl v České republice kladen velký důraz na požární prevenci (stavební prevence, kontrola, výchova mládeže,…). Po roce 1990 se počet inspektorů snížil téměř na polovinu. Zkrácený rozpočet v následujících letech se asi opět negativně promítne v jejich počtu.

A jak bude v praxi vypadat snížení prostředků na provoz?

Opět nejdříve lépe vypadající skutečnost. Obnova hasičské techniky bude pokryta ze dvou projektů Integrovaného operačního programu strukturálních fondů EU. Na co však již peníze nebudou, je běžný provoz (a to jak přímo ve výjezdech, tak v technickém a organizačním zázemí). Budou se tedy například muset minimalizovat opravy, omezit výcvik i cvičení. Stavební investice, kromě již otevřených, budou zastaveny úplně.

Pokud tedy dnes zavoláte na linku tísňového volání a nahlásíte například požár, vyjede na místo jednotka s veškerou technikou, která odpovídá předpokládané činnosti, dle obsahu hlášení, respektive požadované pomoci.

Pokud zavoláte na linku tísňového volání se stejnou událostí v příštím roce, tak se může stát, že z úsporných důvodů, nebude hned vysílána všechna předpokládaná potřebná technika, ale bude vyjíždět postupně podle toho, jak velitel na místě zjistí rozsah požáru a povolá potřebný počet další techniky. Tím se prodlouží doba, než fakticky začne zásah v plné šíři. To v některých případech může mít velmi negativní dopady.

„S takto sníženým rozpočtem na rok 2012 budeme muset vystačit a to i za cenu citelného omezení služeb. Rok 2013 a 2014 pro nás ale bude tak kritický, že jej v tuto chvíli nechci dál rozvádět, abych nešířil poplašné zprávy.“

Říká závěrem genmjr. Miroslav Štěpán.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

Sdílet