Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Do řeky unikl LTO

V neděli 5. 2. 2006 po desáté hodině dopolední je na tísňovou linku hasičů nahlášen únik lehkého topného oleje do půdy v bezprostřední blízkosti řeky Úpy v katastru Velké Úpy. Na místo vyráží jednotka HZS z Trutnova a místní jednotka SDH Pec p. S.- V. Úpa.

Dochází k informování obsluhy úpravny pitné vody v Temném Dole – přívod vody je preventivně uzavřen. Na místo je povolána Policie ČR, zástupce odboru životního prostředí při Městském úřadě v Trutnově, zástupce KRNAPu a Českého rybářského svazu -MO H. Maršov.
Na místě zjištěno: únik topného oleje vzniklý při přečerpávání tohoto paliva ze zásobní nádrže do nádrže provozní v prostoru kotelny pensionu Piana . Přes odvzdušňovací potrubí vyvedené na střechu přístavku se olej vytlačil a unikl přes střechu a hromadu sněhu do půdy. Z ní prosakuje i do koryta řeky. Dle obsluhy zařízení mohly uniknout řádově stovky litrů oleje! Je proveden zásyp sorbentem v prostoru výronu oleje na střeše přístavku a příprava instalace norné stěny na řece Úpě cca 60 m pod místem úniku. Koryto řeky je zbaveno ledu a po spojení potřebného množství dílů je norná stěna natažena tak, aby se na ní uniklá ropná látka zachycovala. Právě k pracem spojených s instalací a obsluhou norné stěny je povolána část jednotky obce Horní Maršov. Jednotka je vybavena brodícími kalhoty, které jsou pro tyto práce ve vodě nezbytně nutné. Další část naší jednotky provádí sledování toku Úpy na našem území. Únik ropné látky dále po toku naštěstí nebyl zjištěn. Na místě dochází po instalaci norné stěny k zásypu olejových skvrn plovoucích po hladině z průsaků kontaminované zeminy sorbentem. Ropnou látkou nasáklý sorbent je jímán u norné stěny do sběrných nádob. Nornou stěnou se daří úspěšně zachytávat uniklou látku beze zbytku – není třeba instalovat další stěnu . Na místě probíhá šetření úniku a spolupráce všech složek. Jsou konzultovány další opatření nutná pro opětovné bezrizikové naběhnutí úpravny vody do provozu. Událost buda dále řešena Inspekcí životního prostředí. Pro zajištění obsluhy norné stěny místní jednotkou jsou našimi hasiči zapůjčeny brodící kalhoty kolegům z Velké Úpy. Ti zůstávají na místě události pro zajištění nepřetržité činnosti až do dalšího dne, kdy bude rozhodnuto o dalším postupu likvidačních prací.

Info : SDH Horní Maršov
Sdílet