Pátek 14. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

200 milionů navíc pro hasiče v příštím roce

Ministr vnitra Jan Kubice požádal předsedu vlády Petra Nečase o navýšení prostředků na provozní výdaje Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2012.

Ilustrační foto

Včera, 18. 8. 2011, proběhlo jednání mezi ministrem vnitra Janem Kubice a ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Výsledkem jednání je pozitivní zpráva pro všechny občany, kteří se obávali zhoršení služeb v oblasti bezpečnosti v důsledku snížení rozpočtu PČR a HZS na příští rok. Ministr vnitra po předchozím souhlasu předsedy vlády vyjednal pro příští rok navýšení rozpočtu PČR a HZS v oblasti provozních výdajů o 900 milionů ko­run.

O 700 milionů korun bude v příštím roce navýšena částka určená na provozní výdaje policie v přímém výkonu služby. Částka bude určena zejména na výdaje pořádkové, dopravní a kriminální policie. O 200 milionů korun pak budou navýšeny provozní výdaje HZS.

„Jak jsem již několikrát v minulosti deklaroval, mou absolutní prioritou je oblast přímého výkonu služby policie a hasičů, tedy oblast, která se bezprostředně dotýká zajišťování bezpečnosti občanů této země. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za podporu a věřím, že získané prostředky půjdou tam, kde je jich nejvíce třeba. Pokud by policie a hasiči neměli dostatek prostředků na benzín a nejnutnější vybavení, těžko by mohli vykonávat svoje základní poslání. Na neutěšenou situaci v této oblasti mě v minulosti upozorňovala i řada hejtmanů a zástupců samospráv, proto věřím, že výsledek dnešního jednání je dobrou zprávou nejen pro mě a bezpečnostní sbory,“ řekl po jednání ministr vnitra Jan Kubice.

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations, MVČR

Sdílet