Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 14/O: Usměrňování provozu na pozemních komunikacích

Dnes pomůžeme jednotkám s odbornou přípravou na téma Usměrňování provozu na pozemních komunikacích. Problematiku řeší Bojový řád JPO ve svém metodickém listu 14/O. Ten je také přílohou článku.

Ze zákona o provozu na pozemních komunikacích plyne, že je příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve služebním stejnokroji s označením příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru ČR oprávněn usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události, a není-li přítomen policista nebo strážník obecní policie. Při usměrňování provozu používá pokyny stanovené pro řízení provozu policisty. Obdobné oprávnění má člen nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí.

S usměrňováním dopravy se hasiči mohou setkat nejen při dopravních nehodách, ale v podstatě při všech událostech, při kterých je potřeba se pohybovat po silnici nebo na ní mít odstavenou techniku v nějakém méně přehledném úseku. O usměrňování provozu nebo dočasném omezením provozu rozhoduje velitel zásahu.

Hasič, který usměrňuje provoz, používá služební stejnokroj (např. PS I, PS II nebo zásahový oblek) a vždy výstražnou reflexní vestu s nápisem HASIČI. Pokyny dává hasič změnou postoje a pažemi. Hasič může používat zastavovací terč, směrovku nebo pokyny paží a za snížené viditelnosti používá červené světlo, např. svítilnu s kuželovým nástavcem.

Sdílet
Přiložené soubory
o.14 rizeni provozu.pdf zobrazit online PDF 744 kB