Pátek 1. července 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ekologický zásah v obci Dolný Lopašov

V nedeľu 4. septembra 2011 o 12:21 hod. bolo operačné stredisko OR HaZZ v Piešťanoch z Koordinačného strediska IZS Trnava informované, že pri výkopových prácach na dvore rodinného domu v obci Dolný Lopašov, okres Piešťany bola nájdená nádobka s nápisom Difosgen 2.

Na miesto udalosti boli vyslaní traja príslušníci HaZZ s technikou AHZS MB Vario. Pred príchodom jednotky HaZZ sa na mieste nachádzala Polícia, ktorá zabezpečila miesto udalosti. Ešte počas jazdy na miesto udalosti boli veliteľovi zásahu poskytnuté informácie z operačného strediska KR HaZZ Trnava o nebezpečnej látke a aby bola použitá maximálna možná ochrana pri manipulácii s nájdenou nepoškodenou ampulkou. Zasahujúci príslušníci za použitia ochranných prostriedkov najvyššieho stupňa ochrany nádobku prekontrolovali a uložili do uzatvárateľnej nádoby na nebezpečné látky.

Nájdená ampulka bola v čiernom bakelitovom obale v spodnej časti s popisom Difosgen 2. Ampulka ani obal neboli poškodené. Na miesto udalosti sa dostavil technik PZ, ktorý nalez zdokumentoval. Na miesto bol povolaný technik policajného zboru a prednostka Obvodného úradu ŽP v Piešťanoch. O udalosti boli vyrozumení riadiaci dôstojníci KR HaZZ Trnava a OR HaZZ Piešťany, operačné stredisko Prezídia HaZZ Bratislava a odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Trnava.

Podľa vyjadrenia prednostky Obvodného úradu ŽP v Piešťanoch, nie je v jej kompetencii zabezpečiť odvoz a uskladnenie bojovej otravnej látky, ktorá bola nájdená v nepoškodenom pôvodnom obale a zabezpečená príslušníkmi HaZZ v uzatvárateľnej nádobe na nebezpečné látky. Po telefonických dohovoroch medzi HaZZ, PZ, CO a ŽP bolo dohodnuté, že nádobu prevezme vedúci KCHL Nitra s podmienkou, ak mu bude do Nitry privezená.

Po telefonických dohovoroch medzi HaZZ, PZ a CO bolo dohodnuté, že vo vozidle HaZZ bude látka v nádobe uložená a zabezpečená proti pohybu a za sprievodu Polície bude prevezená bezpečným spôsobom do KCHL Nitra. Veliteľ zásahu po príjazde do Nitry odovzdal ampulku vedúcemu KCHL. Analýzou neznámej podozrivej látky v kontrolnom chemickom laboratóriu bolo zistené, že obsah sklenej ampulky nie je nebezpečný pre život a zdravie civilného obyvateľstva, vzorka pochádza z tzv. cvičnej súpravy BCHL – II.

mjr. Mgr. Ivan Peťko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet