Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Exploze plynu má dvě oběti

Krátce před půl desátou došlo v restauraci umístěné v obytném domě na Arbesově náměstí v Praze k explozi. Pravděpodobně vybuchl plyn. Dva lidé při explozi zemřeli, další dva byli intoxikováni zplodinami hoření.Aktualizace 15:10 – konečná zpráva

18. 2. 2006 v 9:30 hod. byl na operační středisko HZS hl. m. Prahy ohlášen výbuch zemního plynu v restauraci U Arbesa na adrese Praha 5, Preslova 9. Na místo byly vyslány jednotky ze stanic číslo 1, 2, 3, 5, 6 a 7. První jednotka doráží na místo v 9:36, tedy 6 minut po ohlášení případu. V době příjezdu první jednotky byla již na místě zdravotnická záchranná služba, která ošetřovala jednoho těžce zraněného. Druhého těžce zraněného vyprostili hasiči ze sutin a předali ho záchranné službě. Na prohledávání sutin byla nasazena speciální vyhledávácí kamera. Trosky třípatrové budovy byly rozmetány do vzdálenosti cca 50 m, poškozeno bylo přízemí, ke zřícení budovy nedošlo. Na místo byla povolána kynologická služba na vyhledávání osob v sutinách, statik a elektro a plynárenská pohotovost. Současně probíhalo hašení požáru v přízemí budovy, požár byl zcela uhašen v 9:54. Z domu bylo evakuováno 10 osob a zachráněno 5 osob, z toho část byla vyvedena po automobilovém žebříku. Jedna z vyvedených osob byla převezena záchrannou službou na pozorování do nemocnice. Jako dočasné přístřeší pro evakuované osoby byl na místo přistaven autobus MHD.

Následkem výbuchu došlo k propadnutí klenbového stropu mezi suterénem a restaurací v přízemí. Dále došlo k poškození vnitřních dělících příček a klenbového stropu restaurace. Dle městského statika byla narušena nosná konstrukce domu. Tlakovou vlnou došlo k poškození skleněných výplní oken u objektů Arbesovo nám. číslo 2, 3, 14, 15 a Preslova ulice číslo 27. Dále bylo poškozeno pět zaparkovaných automobilů před restaurací. Zasahující jednotky zachránily 5 osob a evakuovaly 10 osob z obytné části objektu. Plynárenská pohotovost provedla uzavření plynu a prověřila koncentrace plynu v okolních objektech. Pracovníci PRE odpojili objekt od přívodu el. energie. Příslušníci kynologické skupiny provedli prohlídku objektu pomocí psů cvičených na vyhledávání osob.
Městská část Praha 5 zajistila těžkou techniku a kontejnery na odvoz suti, aby se vyklizený materiál nehromadil v operačním prostoru. Vyvedeným nájemníkům zajistila městská část náhradní ubytování.

Po prohlídce přízemí se vyhledávací a vyprošťovací práce postupně přesunuly do podzemí, kde se měl nacházet pracovník personálu restaurace. Hasiči razili troskami štolu do podzemí, pracovali ve stísněném prostoru, bez možnosti použití těžké techniky, suť rozebírali kus po kuse a živým řetězem ji přemisťovali na pásový dopravník, na kterém se suť vyvážela z objektu. Družstva pracující na hrotu záchranné akce se pravidelně střídala, aby nedocházelo k poklesu výkonnosti a záchranné práce se maximálně urychlily. Po celu dobu se intenzivně sledoval statický stav objektu, aby při případném zhoršení stability domu stačily zasahující jednotky ohrožený prostor včas opustit. V pravidelných intervalech byli do prostoru záchranných prací nasazeni psi, kteří posléze označili pravděpodobné místo výskytu lidského těla. Během záchranných prací byla částečně podepřena konstrukce štítové zdi, aby nedošlo ke zřícení domu na zasahující jednotky.
Ve 2:19 bylo v prvním podzemním podlaží nalezeno tělo muže bez známek života. Ve 2:37 bylo tělo vyproštěno a předáno lékaři záchranné služby, který konstatoval smrt. Ve 3:09 přebírá objekt firma Metrostav, která provede statické zajištění poškozeného domu. Ve 3:25 byl zásah hasičů ukončen, jednotky se postupně vracely na své základny.
Zásah trval téměř 18 hodin.

Příčina výbuchu plynu a následného požáru je stále v šetření. V současné době lze konstatovat, že pravděpodobně došlo k nahromadění zemního plynu v podzemních podlaží objektu. Po příchodu personálu do restaurace došlo k náhodné iniciaci nahromaděné plynovzdušné směsi a k výbuchu směsi zemního plynu s následným požárem. Okolnosti úniku plynu šetří Policie ČR.

STRUČNÝ ČASOVÝ PRŮBĚH

09:30 ohlášení požáru
09:36 první hasičská jednotka na místě, zahájení zásahu
09:37 ZZS ošetřuje jednu osobu na chodníku, hasiči vyprošťují druhou osobu
09:54 požár vzniklý po výbuchu je zcela uhašen
10:10 ukončena záchrana a evakuace osob z narušeného objektu
dále probíhají intenzivní vyhledávací a vyklízecí práce,
jednotky pracují nepřetržitě dalších 16 hodin
02:19 nález těla
02:37 vyproštění těla, lékař konstatuje smrt
03:25 ukončení zásahu, jednotky se vrací na své základny.

NÁSLEDKY:
2 usmrcené osoby
1 těžce raněná osoba
1 lehce raněná osoba
5 osob zachráněných
10 osob evakuovaných
20.000.000 Kč předběžně odhadnuté škody

NASAZENÍ:
19 jednotek HZS hl. m. Prahy
1 jednotka SDH Stodůlky
22 hasičských automobilů
139 nasazených hasičů
Zásah trval téměř 18 hodin

Další složky IZS:
7 psovodů se psy
29 zdravotnických záchranářů a lékařů Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
(zdroj – paní Cikánková, mluvčí ZZS HMP)
skupina posttraumatické intervenční péče

kpt. Mgr. Vít Pernica
tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy
Sdílet