Sobota 13. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

LIKVIDACE PODNIKOVÝCH HASIČŮ NA OSTRAVSKU

Pod MV ČR spadá i Hasičský Záchranný sbor ČR (HZS-ČR) Zákonem č. 238/2000 sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně dalších zákonů, byla vytvořená nová organizační struktura a vymezeny základní úkoly sboru. HZS ČR tvoří Generální Ředitelství HZS ČR, které jsou částic MV ČR a Hasičském záchranném sbory krajů, celkem 14 krajů. GŘ HZS ČR řídí hasičském záchranném sbory krajů, které jsou organizační složkou státu, účetními jednotkami a správními úřady. Nová správní úpravna byla účinnosti 1. Ledna 2001 a znamená zásadní změnu v postaveni a organizaci HZS ČR. V roce 2003 začal HZS MSK podnikat a to asi dle Živnostenského zákona č.4 445/1991 sb. v oboru TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ ČINNOS V OBLASTI PO a to za účelem zisku. Podařil0 se jim zrušit v roce 2003 HZS Podniku Válcovny Plechu Frýdek Místek a.s. Požární ochranu asi zajišťuje asi HZS MSK, územní odbor FM, a to bez navýšení stavu hasičů, a rovněž okolní dobrovolné sbory obcí. V roce 2007 se podařilo i v HZS podniku Železárny a Drátovny Bohumín a.s. Požární ochranu zajišťuje HZS MSK, územní odbor Karviná, bez navýšeni stavu a rovněž jsou použity dobrovolné jednotky z přilehlých obcí. V letošním roce 2011 se situace opakuje, HZS MSK bude od 1. 2. 2012 zajišťovat požární ochranu v Podniku EVRAZ-Vítkovice STEEL a.s. a tím připraví o práci cca 15 podnikových hasičů z Vítkovic a možná všech 40. Máme za to že se jedná o nezákonné podnikáni ze strany HZS MSK. Získány finanční prostředky nejsou určitě řádně zdaněny Finančním úřadem, jedná se o cca 30 mil. KČ. Nebo snad je tato práce pro soukromé firmy ohodnocené finančními dary? Tímto by stát přicházel o nemalé daně z příjmu právnických osob. Vrabci na střeše si cvrlikají, že dálniční tunelová hasičská stanice na Slovenské ulici je vybudována načerno , teď chybí finanční prostředky na platy cca 34 hasičů cca 21 000 000 Kč. Obracím se tímto na IMV-ČR (inspekce ministra vnitra) a oddělení kontroly a stížnosti GŘ HZS ČR, máme za to, že se jedná o nekalé podnikáni, za státní rozpočtové peníze, z kapes daňových poplatníku, a to pro soukromé firmy. Ptáme se kdo je další na řadě MITTAL (Nová Huť)

Sdílet