Středa 29. listopadu 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tající sníh přidělává práci hasičům

Vzhledem k velkému oteplení hasiči ve většině případů vyjížděli na události spojené s odstraňováním nebezpečných ledových převisů a rampouchů hrozících pádem. Na Vysočině za víkend zasahovali u 90 případů, Středočeši u 89.

V pátek v 17:36 hodin hasiči z Třeště vyjížděli do Nádražní ulice, kde spadl sníh na zaparkované auto. Náraz sněhu prorazil zadní sklo zaparkovaného automobilu, a tak způsobil škodu majiteli vozidla. Nikdo nebyl zraněn. Nebezpečné převisy se nacházely v celé délce ulice – 500 m, ve spolupráci s Policií ČR bylo doporučeno uzavření chodníků v celé ulici.

V neděli v 18:30 hodin vyjížděli profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou a dobrovolní hasiči z Nového Města na Moravě do obce Radňovice k dítěti, které zůstalo uvězněno pod spadlým sněhem. Zraněné dítě se podařilo vyprostit ještě před příjezdem jednotek a bylo předáno zdravotnické záchranné službě.

V 5 případech hasiči vyjížděli ke střechám, které se již zřítily a hrozilo zde nebezpečí z prodlení na životech nebo na majetku.

V pátek v 7:22 hodin hasiči z Bystřice nad Pernštejnem zasahovali v obci Dalečín, Veselí, kde došlo k propadnutí střechy na hospodářském stavení, kde bylo ustájeno 20 ks hovězího dobytka. Hasiči pomohli majiteli s evakuací a ustájením dobytka do náhradních prostor a zabezpečením objektu. 4 zvířata – býci – byli odvezeni na jatka.
K podobnému případu vyjížděli opět v pátek v 13:16 hodin hasiči z Chotěboře do obce Vepříkov, kde došlo k porušení konstrukce střechy na hospodářském stavení, kde bylo ustájeno 200 ks dobytka. Na místo byl povolán statik, který doporučil evakuaci zvířat. Všech 200 krav bylo přemístěno do náhradního objektu. Objekt byl zabezpečen a předán majiteli.

V sobotu v 8:54 hodin hasiči z Pelhřimova a dobrovolní hasiči ze Žirovnice zasahovali u zřícení poloviny střechy rodinného domu v Popelínské ulici v Žirovnici. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Jednotky pomohly majiteli zabezpečit objekt a poté mu byl předán.

Také v sobotu v 13:17 hodin hasiči ze Žďáru nad Sázavou a dobrovolní hasiči z Nového Města na Moravě vyjížděli do zahrádkářské kolonie v Novém Městě na Moravě zvané „Zahradníkův kout“, kde došlo ke zřícení chatky pod tíhou sněhu. Uvnitř zůstala zavalena jedna osoba, kterou místní občané ještě před příjezdem jednotek vyprostili. Hasiči pomohli s transportem zraněného do vrtulníku zdravotnické záchranné služby a technicky zabezpečili místo události.

V neděli V 10:51 hodin hasiči z Humpolce zabezpečovali zřícené stodoly a garáže v obci Vilémov. Událost se obešla bez zranění.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podstatné zvýšení výjezdů hasičů z důvodů technických zásahů a technické pomoci při likvidaci následků rychlého tání a deště potvrdily avizované předpovědi meteorologů o rychlém tání během středy a čtvrtka tohoto týdne. První výjezdy hasičů ve Středočeském kraji jsou zaznamenány krátce po 7. hodině. Do 7. hodiny dne 17. února, tedy během 24 hodin, evidujeme ve Středočeském kraji 89 výjezdů, které se zabývaly likvidací následků rychlého tání různou formou technických zásahů a technických pomocí.

V drtivé většině případů byla vyžádána pomoc hasičů na likvidaci drobných jezírek a lagun, které vznikly rychlým táním a odtokem vody z polí do níže položených oblastí. V celé řadě případů se jednalo o zprůchodnění vodní cesty do vodoteče potoků, struh a podobně, které spočívalo v prokopání zmrzlého sněhu, v některém případě vytvořením provizorního koryta či stružky. V celé řadě případů hasiči odvodnění tvořících se lagun a jezírek vyřešili vyčištěním kanalizačních vpustí. Tento stav lze hodnotit jako zanedbání uvedeného stavu ze strany majitelů či provozovatelů objektů.

Během dne bylo nutné řešit i složitější situace, jako příklad lze uvést hrozící přeplnění rybníka v Hovorčovicích na okrese Praha-východ, kde byl uvedený stav řešen ve spolupráci s obecním úřadem. Složitější byl případ zatopení čerpací stanice v obci Tursko na okrese Praha-západ. Ještě dnes probíhá postupné odčerpávání vody z nástupní plochy čerpací stanice. V odpoledních hodinách bylo nutné nasadit velkokapacitní čerpadlo Hydrosub na vyčerpávání laguny, která se vytvořila v sousedství obytných domů u obce Tursko na okrese Praha-západ. Nasazením čerpadla s výkonem 6000 litrů za minutu se podařilo odčerpat podstatnou část nahromaděné vody z tajícího sněhu a během necelých dvou hodin snížit hladinu tak, aby bezprostředně neohrožovala zatopením obytných domů.
Sdílet