Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Blatenský „NÁKLAD 2011“

Strakonický územní odbor pořádal dne 2. září 2011 v Blatné u sportovního stadionu plánované taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) pod názvem „NÁKLAD 2011“.

Cvičení předcházela již od počátku roku celá řada příprav, počínaje zpracováním dokumentace, přes společné porady se zúčastněnými složkami a nácviky až do pátečního rána, kdy přípravy vyvrcholily vlastním provedení celé akce.

Již od ranních hodin probíhaly na místě samém praktické přípravy k zahájení cvičení. Před devátou hodinou se začali scházet diváci v podobě žáků místních základních škol, kterých se nakonec sešla dobrá čtyřstovka. V 9:00 hodin bylo vše připraveno a nic nebránilo tomu, aby jeden ze zúčastněných voláním na tísňovou linku 112 oznámil vznik mimořádné situace po dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla, které převáželo sudy s kyselinou chromovou. Tímto bylo zahájeno vlastní cvičení, jehož tématem byla likvidace následků této nehody, při níž unikl do okolí nebezpečný „NÁKLAD“ v podobě kyseliny chromové.

Jako první se na místo zásahu dostavila se svými vozidly jednotka HZS Blatná. Velitel zásahu provedl prvotní průzkum místa střetu vozidel a po jeho vyhodnocení a rozdělení úkolů se rozběhla celá škála činností, vedoucích jednak k záchraně zraněné osoby z osobního vozidla, k zastavení úniku kyseliny chromové z poškozeného sudu, který vypadl na vozovku z nákladního prostoru vozidla Avia a rovněž byly varovány osoby vyskytující se v blízkosti mimořádné události.

Vzhledem k rozsahu cvičení se na řešení události spolu s HZS Blatná podíleli blatenští dobrovolní hasiči, kteří plnili úkoly po dohodě s velitelem zásahu. Na místě zásahu pak prováděla svoji činnost i policie při dokumentaci dopravní nehody a zdravotnická záchranná služba se nám vzorně postarala o našeho „zraněného“ řidiče. Do akce byl zapojen i odbor životního prostředí MěÚ Blatná. Důležitou součástí cvičení bylo i provedení varování a tísňového informování obyvatel v dotčené části města, které prakticky prováděly hlídky městské policie.

Námět, cíl a stanovené úkoly taktického cvičení byly dodrženy a splněny, včetně činnosti na místě zásahu, praktického použití ochranných protichemických obleků, provedení dekontaminace zasahujících, odzkoušení součinnosti mezi jednotlivými složkami IZS a praktického provedení kroků vedoucích k uzavření ohrožené oblasti a k varování a tísňovému informování obyvatel před hrozícím nebezpečím. Poznatky získané při cvičení budou použity pro další zkvalitnění výcviku, odborné přípravy a součinnosti mezi složkami IZS v rámci města Blatná.

Věříme, že i přítomným divákům se akce líbila. Blatenští tak měli možnost detailně nahlédnout pod pokličku náročné činnosti HZS i dalších zúčastněných složek IZS.

plk. Ing. Ota Šmejkal
ředitel HZS Strakonice

Sdílet