Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sníh i nadále ničí střechy

Dnes (21.2.06) v 07:14 hodin vyjížděli profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou k pádu střechy staršího rodinného domu v historické části města Rokytnice v Orlických horách. K dalším případům dochází stále i na dalších místech

Na místo byla povolána i místní jednotka dobrovolných hasičů. Při zřícení střechy došlo k poškození obvodových zdí domu. O události byl informován Městský úřad Rokytnice v Orlických horách. Zasahující hasiči v současné době provádějí evakuaci materiálu z domu. Při pádu střechy nebyl nikdo zraněn.

K podobné události došlo i v pátek, 17. února 2006, v 11:54 hod., kdy byla na operační středisko HZS LK nahlášena žádost o technickou pomoc při kontrole následků zřícení části rodinného domu ve Staré Vsi č.p. 73, u Vysokého nad Jizerou.

Ihned po příjezdu jednotky HZS LK stanice Semily byl proveden průzkum uvnitř dosud nezřícené části objektu. Průzkumem nebyla zjištěna přítomnost žádných ohrožených osob, byl vypnut domovní rozvaděč elektrické energie a dále bylo provedeno vizuální posouzení statického stavu stavby. Velitel zásahu rozhodl o okamžitém odtížení sedlové střechy (cca 1,1 m výšky sněhové pokrývky), což bylo prováděno za pomoci lezecké skupiny, která byla jištěna z koše automobilové plošiny. Protože byla vážně narušena statická část domu přilehlá ke komunikaci, hasiči si vyžádali spolupráci Policie ČR, aby zajistila úplné uzavření komunikace mezi Roztokami u Semil a Vysokým nad Jizerou a následný odklon dopravy. Pro urychlení prací k odvrácení rizika zřícení zbývající části budovy byla na pomoc povolána jednotka SDH obce Vysoké nad Jizerou, která prováděla odklizení sněhu z nastavovacích žebříků a dále likvidovala za pomoci nakladače suť zasahující do vozovky.

Přivolaný statik potvrdil závěry prvotního průzkumu a doporučil udělit ZÁKAZ VSTUPU DO OBJEKTU, což bylo přijato. Po odtížení celé střechy v rozsahu cca 250 m2 byl odklizen sníh a sutiny z vozovky a budova byla v půl šesté večer předána majiteli. Předání proběhlo s upozorněním na nutnost provedení odborných stavebních úprav před zahájením užívání domu. Událost se obešla bez zranění.

Také ve Zlínském kraji už dva týdny bez přestávky zasahují profesionální i dobrovolní hasiči u událostí zřícených a poškozených střech či budov, které byly zatíženy enormním množstvím sněhu. Řada lidí nerespektovala naše včasná varování o nebezpečí destrukcí střech a jejich konstrukcí, která se netýkala jen velkých budov a hal, ale také rodinných domů a hospodářských stavení.

Hasiči ve Zlínském kraji vyjížděli k více než padesáti případům pádů střech a částí budov. Jednalo se o ty nejzávažnější případy při podezření na zranění nebo při vzniku velkých majetkových škod. Odhadujeme, že veřejnost nám hlásila jen asi jednu desetinu všech případů a skutečný počet poškozených budov a zřícených střech dosahuje řádů několika set. Mezi tyto neohlášené případy nejčastěji řadíme méně významné hospodářské objekty, chlévy, kůlny, přístřešky apod., u kterých nevznikají velké škody na majetku a nedochází k přímému ohrožení lidí.

Způsobené hmotné škody u významných budov se odhadují na desítky milionů korun, a to především na rodinných domech, skladech a uloženém materiálu. Při žádné známé události pádu střech a budov ve Zlínském kraji nebyl nikdo zraněn.

V řadě případů zasahovali hasiči u zajištění staveb při hrozícím pádu střech a jejich částí. V několika případech bylo i podezření na zavalení osob pod troskami a hasiči museli místa prověřit. Žádné z takových podezření se nepotvrdilo. V několika případech musely být násilím strženy části střech, jako prevence před jejich samovolným pádem a ohrožením lidí.

Největší kus práce odvedli dobrovolní hasiči, kteří byli v desítkách obcí použiti na likvidační a úklidové práce. Dobrovolní hasiči odklízeli nejen sníh ze střech domů, ale pomáhali i s odklízením trosek zřícených střech. Na mnoha místech pomáhali i další dobrovolníci a pochopitelně i Armáda ČR.

Dne 20. 2. 2006 byla hlášena další vlna padajících střech především na Zlínsku. Odtávající sníh, který se posunuje po ploše střechy, se dostává na slabší místa, střecha je nerovnoměrně zatížena a dochází k její destrukci.
Sdílet