Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 4/O: Doprava na místo zásahu

Doprava na místo zásahu je činnost, jejímž cílem je, aby se jednotka bezpečně dostavila na místo zásahu. Tento úkol řeší Bojový řád JPO – metodický list 4/O, který je rovněž přílohou článku.

V případech, kdy není určena příslušným operačním střediskem trasa dopravy, určí ji velitel jednotky tak, aby byla co nejrychlejší. Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo zásahu zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným zařízením.

Současně s použitím výstražného zvukového a světelného zařízení musí být vždy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla. Během jízdy nesmí být použita doplňková zařízení, která slouží pro označení překážky silničního provozu (např. oranžová světla).

Při průjezdu křižovatkou, na kterou přijíždí po vedlejší silnici nebo v jiném než volném směru, musí dát řidič přednost v jízdě všem účastníkům silničního provozu, kteří nejsou připraveni umožnit požárnímu automobilu volný a bezpečný průjezd, a předvídat i bezohlednost a neočekávané chování ostatních účastníků silničního provozu.

Řidič je povinen respektovat znamení k zastavení, která dávají oprávněné osoby (např. příslušník Policie ČR). Vystrojení hasičů určenými ochrannými prostředky je závislé na době jízdy, minimální ochranou hasičů, kromě řidiče, je však ochranná přilba.

Sdílet
Přiložené soubory
o.04 doprava na misto.pdf zobrazit online PDF 49 kB