Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 6/O: Průzkum

Průzkum je činnost, kterou se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování o způsobu vedení zásahu. V Bojovém řádu JPO řeší průzkum metodický list O/6, který je, jak je přílohou článku.

Na výsledcích z průzkumu, jehož „produktem“ jsou rozhodovací procesy velitele zásahu, závisí záchrana osob, zvířat a majetku i bezpečnost jednotky.

Průzkum se provádí po celou dobu zásahu, např. i při dopravě na místo. Průzkum na místě zásahu se provádí ihned po příjezdu jednotky na místo zásahu a dále nepřetržitě až do jeho ukončení.

Cílem průzkumu na místě zásahu je zjistit

  1. zda jsou ohroženy osoby, zvířata a majetek
  2. rozsah požáru, způsob a směry jeho šíření a druh hořících materiálů nebo rozsah účinků mimořádné události
  3. přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh zásahu
  4. terénní a jiné podmínky významné pro použití požární techniky a věcných prostředků

Průzkum na místě zásahu provádí:

  1. velitel zásahu a nejméně 1 hasič, nebo
  2. průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně 2 hasiči, anebo
  3. celá jednotka

Provádí-li průzkum průzkumná skupina, velitel zásahu určí jejího velitele, který odpovídá za činnost průzkumné skupiny a výsledky průzkumu.

Sdílet
Přiložené soubory
o.06 pruzkum.pdf zobrazit online PDF 190 kB