Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Minister sľúbil hasičom pomoc v kritickej situácii

Rokovanie riaditeľov krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru s prezidentom zboru (23. – 24. februára 2006 v Piešťanoch) navštívil novovymenovaný minister vnútra SR Ing. Martin Pado.

Poďakoval sa všetkým profesionálnym hasičom za obetavú prácu počas ťažkých udalostí z prelomu rokov v Tatrách, na diaľnici D1 a pri snehovej kalamite na Orave. Ako zdôraznil, aj v týchto zásahoch sa preukázali nedostatky vo vybavení hasičov technikou. Skonštatoval, že vie o tom, že hasičom chýba minimálne 50 miliónov korún na zabezpečenie prevádzkových potrieb. Sľúbil, že sa pokúsi nájsť ich v rôznych položkách Ministerstva vnútra SR. Spomenul aj problém s nedostatočnou výstavbou hasičských staníc. Uvedomuje si však, že v najbližšom čase sa tento problém nedá riešiť v potrebnom rozsahu. Hasičov aj prezidenta hasičských odborov potešil prísľubom, že urobí všetko, čo sa bude dať, v zosúladení sociálneho postavenia policajtov a hasičov. Medzi úlohy, na ktoré musia byť hasiči v týchto dňoch pripravení, zaradil predovšetkým zdolávanie následkov, súvisiacich s topiacim sa snehom a spoluprácu pri likvidácii uhynutého vtáctva s podozrením na vírus H5N1 (vtáčiu chrípku).


mjr. PhDr. Alena Bučeková, hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Sdílet