Pátek 1. července 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Balda 2011 – odborná příprava vybraných JPO

Ve dnech 16. a 17. září 2011 se rekreační středisko Balda u Poličky proměnilo doslova v hasičské centrum.

Uskutečnil se zde praktický výcvik jednotek požární ochrany předurčených pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Výcviku se zúčastnilo deset vybraných jednotek z Pardubického kraje. Šestičlenné odřady se prakticky seznamovaly s problematikou na deseti předem připravených pracovištích.

Tato akce, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, byla už v pořadí třetí – první se konala na Seči, v loňském roce v Lanškrouně a letos si územní odbor Svitavy vybral Baldu u Poličky, neboť blízkost rybníků zaručovala díky vstřícnému přístupu Rybářství Litomyšl dostatek prostoru hned pro první stanoviště, v němž se procvičovala práce na vodě.

„Na zúčastněné čekala stavba norných stěn na rybníku, další stanoviště byla zaměřena na záchranné a likvidační práce v případě zřícení budov, vyhledávání zavalených osob, poskytování první pomoci vyproštěným osobám, používání elektro zařízení při mimořádných událostech, zásahy na nebezpečné a neznámé látky, dekontaminaci, výstavbu stanů pro nouzové přežití, vybavení stanů pro nouzové přežití, výstavbu umývárny pro nouzové přežití, hygienu v podmínkách nouzového přežití, zajištění nouzového ubytování a stravování, manipulaci a obsluhu mobilního kontejneru nouzového přežití, ale i organizaci protipovodňové ochrany a výstavbu protipovodňových hrází,“ přibližuje výcvik por. Ing. Alena Cejpová, z HZS Pardubického kraje, územního odboru Svitavy.

Lektory výcviku byli příslušníci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, příslušníci Základny logistiky Olomouc a členové Českého červeného kříže Svitavy. Nově vyškolenými jednotkami jsou jednotky JPO V z obcí Kunětice, Svinčany, Jedousov, Litomyšl – Nedošín, Široký Důl, Litomyšl – Nová Ves, Horní Čermná, Řetová, Klešice a Hlinsko – Chlum.

„Všech deset jednotek na deseti stanovištích vyzkoušelo svoje zapojení do plnění některých úkolů civilní ochrany. O tuto akci projevili zájem jak zástupci krajského úřadu Pardubického kraje tak představitelé SDH okresu Svitavy,“ doplňuje mjr. Mgr. Vlastimil Štrumfa, vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Pardubického kraje, územního odboru Svitavy.

Po tomto zaškolení bude možné jednotky využívat při mimořádných událostech, kde se budou podílet například při nouzovém přežití obyvatelstva a výstavbě humanitární základny. Po předání osvědčení se všichni zúčastnění rozjeli na své základny s přáním, aby získané dovednosti nemuseli uplatnit v ostrém nasazení.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet