Neděle 3. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád S/7 a L/13: Barikády a zápalné láhve

V souvislosti s událostmi na severu Čech si ve dnešním článku naší rubriky Vzdělávání a seriálu Na pomoc jednotkám připomeneme dva metodické listy bojového řádu, které řeší případný zásah hasičů u demonstrací. Bude jím ML L/13 – Zápalné láhve a S/7 – Barikády. Oba jsou, jak je již zvykem, přílohou tohoto článku.

Ilustrační foto

Zápalné lahve jsou používány při hromadném vystoupení osob, jako jsou demonstrace, sportovní utkání apod. Zápalné lahve obvykle neprorazí přední sklo vozidla, dojde k destrukci lahve a hoření na povrchu vozidla a zatékání hořlaviny do motorového prostoru, ale boční či zadní sklo jim naopak obvykle neodolá, pak nemusí k destrukci lahve dojít.

Je-li to možné, je potřeba se vyhnout místům, kde hrozí takové nebezpečí, např. při jízdě k zásahu volit objízdné trasy. Při vlétnutí lahve do vozidla tuto okamžitě vyhodit ven – může se jednat o zápalnou láhev s pyrotechnickou roznětkou, není-li to možné, opustit vozidlo. Pokud je to možné, rychle uhasit zápalný knot u zápalné lahve.

Při zasažení osoby obsahem zápalné lahve je nutno nejprve hasit tuto zasaženou osobu od hlavy k nohám a odsunout ji z hořící kaluže, hašení hořlaviny provádět směrem od osob. Vhodné jsou hasicí spreje a kombinovaná ruční stříkačka. Pro hašení hořlaviny mimo zasažené osoby použít zejména kombinovanou ruční stříkačku, hasicí přístroj, případně vysokotlaký proud. Pomocí hasicího spreje hasit vzhledem k jeho omezené kapacitě pouze v případě, že toto hoření přímo ohrožuje osoby a nejsou jiné prostředky.

Je potřeba si dávat pozor na to, že demonstranti mohou považovat hasiče za součást pořádkových sil. Hasičská technika nesmí být nikdy zneužita k zásahu proti davu (vodní dělo apod.). Při zásahu u demonstrací je potřeba sejmout a uschovat proudnici z lafety – nevytvářet pro účastníky shromáždění pocit ohrožení.

Hašení pomocí hasicí lišty se používá při požárech barikád, hromad a podobných objektů v případě bezpečnostních opatření, kdy není vhodná přímá účast hasičů vzhledem ke shromáždění většího počtu protestujících osob. Její nastavení musí zajistit dostřik cca 30 m. Z této vzdálenosti není možné přesně a účinně vrhat předměty proti vozidlu a v menší vzdálenosti je orientace i jakákoliv činnost ztížena vodní mlhou.

Velitel jednotky je oprávněn rozhodnout o zahájení hašení resp. o přerušení nebo i ukončení hašení. Podle rozměru hořící barikády, šířky komunikace a možnosti průjezdu velitel jednotky nařídí počet vozidel hasících současně vedle sebe. Hašení se zahahuje současně ze vzdálenosti cca 30 m, po vyčerpání hasiva zahájí hašení další vozidlo resp. vozidla.

Sdílet
Přiložené soubory
l.13 zapalne lahve.pdf zobrazit online PDF 181 kB
s.07 barikady.pdf zobrazit online PDF 150 kB