Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách

Představujeme vám další z řady odborných publikací, tentokrát s názvem Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách – Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost.

Na celkem 693 stranách knihy o formátu A4, vydané v edici SPBI Spektrum, která je určena studentům škol oboru požární ochrana, bezpečnostního inženýrství, technického zařízení budov, pozemního stavitelství, dále pro odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany, pro rozšíření znalostí zasahujících hasičů, pro stavební prevenci, kontrolní činnost, projektantům, investorům a široké odborné veřejnosti, nalezneme vše potřebné z popisované problematiky požárně bezpečnostních zařízení ve stavbách.

Orientace v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí a praktických zkušeností. Konkrétní provedení požárně bezpečnostního zařízení nelze navrhnout, realizovat a provozovat bez praktických zkušeností, které lze jen obtížně v obecné formě popsat v technických či právních předpisech. Nové a modernější technologie jednotlivých požárně bezpečnostní zařízení umožňují jejich lepší využití a možné propojení s dalšími technologickými zařízeními. To s sebou ale přináší vícečetné varianty možných stavů, kdy vzhledem k poměru jejich počtu a kombinací může vzniknout kombinace nežádoucí. Proto se problematice systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení musí věnovat stejná pozornost, jako každému jednotlivému požárně bezpečnostnímu zařízení. V obsahu knihy jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují nejpoužívanější postupy.

Úvodní kapitoly knihy jsou věnovány základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií, stavbám a jejich částem. Další kapitoly obsahují stěžejní informace a principy funkce konkrétních požárně bezpečnostních zařízení. Na závěr je představena činnost složek IZS při mimořádných událostech, ať již vyvolaných absencí požárně bezpečnostních zařízení nebo přírodními vlivy.

Zakoupit publikaci Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách – Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost od autorů Ing. Václava Kratochvíla, Ing. Michala Kratochvíla a Ing. Šárky Navarové lze na této adrese a to za cenu 430,– Kč vč. DPH.

Sdílet