Úterý 16. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Samovznícení člověka. Pravda či fikce?

V Irsku byl zřejmě poprvé v historii oficálně potvrzen případ samovznícení. Odehrál se ve městě Galway, kde ve svém domě uhořel šestasedmdesátiletý muž. Pojďme se na samovznícení člověka podívat podrobněji.

Šestasedmdesátiletý Michael Faherty, též zvaný O Fatharta, byl nalezen ve svém obývacím pokoji, jak obličejem dolů leží na podlaze nedaleko krbu. Jeho tělo bylo celé ohořelé, kromě jeho těla však oheň poškodil jen podlahu pod ním a strop nad ním. Zbytek domu byl pouze zamořený kouřem. Vše nasvědčovalo samovznícení, tuto myšlenku se však nikdo zpočátku neodvážil ani vyslovit.

První případ se uskutečnil v roce 1613 v Anglii, kdy během spánku vzplanul tesař a jeho dítě, manželka byla pouze popálena a nehodu přežila.

V roce 1774 byla šedesátiletá žena nalezena uhořelá s hlavou v krbu, ve kterém v době nehody nehořel oheň. Její dcera, která tělo své matky objevila prokázala, že tělo oběti stále hžnulo a v krbu byl rozteklý tuk.

25.5. 1989 došlo k případu samovznícení člověka pod širým nebem, když ridič automobilu vystoupil vykonat malou potřebu. Jeho manželka uvedla, že kolem muže se objevila modrá aura a on se skácel k zemi. Lékař konstatoval, že jedna z hýždí oběti nese známky elektrického výboje a vnitřní orgány jsou zuhelnatěné.

PŘÍČINA JEVU

ALKOHOLISMUS
Dnes už ne tak rozšířeně, ale kdysi bylo hlavní příčinou samovznícení člověka požití velkého množství alkoholu. Nyní se tato teorie nebere vážně, neboť množství alkoholu, potřebné pro hoření lidských tkání by postiženou osobu daleko dřív usmrtilo toxickými účinky.

Touto teorií se nechal inspirovat Jules Verne ve své knize Patnáctiletý kapitán. Dokonce je známo, že i Charles Dickens se případy samovznícení člověka zabýval a použil jej ve svém románu Ponurý dům. Byl však za svou knihu silně kritizován jako šiřitel bludů a pověr.

KNOTOVÁ TEORIE
Podle knotové teorie se lidské tělo chová jako svíčka a voskem je tuk oběti. Tato teorie je nejvíce přijímaná a nejvíce známá, neboť britská televize BBC roku 1989 vysílala pořad, kde byl proveden experiment na mrtvém zapáleném vepři. Vepř hořel po dobu 7 hodin, aniž by bylo ohněm napadeno sousední okolí. Tato teorie je přijatelná pro osoby vzplanuté v blízkosti krbu, avšak vzplanutí pod širým nebem vysvětlit nelze.

ELEKTROSTATICKÉ JEVY
Velmi věrohodným vysvětlením pro samovzníecení je zapálení těla výbojem nashromažděného elektrostatického náboje. Bylo prokázáno, že chůzí po koberci ze syntetických materiálů se může člověk nabít elektrickým nábojem o napětí až několika tisíc voltů. Při dotyku s uzemněným elektrickým vodičem se pak náboj prudce vybije, někdy za vzniku elektrické jiskry.

Někteří výzkumníci se proto domnívají, že by takovou jiskrou nebo výbojem uvnitř těla mohlo dojít k zapálení hořlavých plynů, které máme všichni v trávicím traktu jako produkty trávení potravy.

Další badatelé mají zato, že takto nashromážděný náboj může působit elektrolýzou vody, které lidské tělo obsahuje kolem 70%. Vznikající vodík a kyslík jsou ideální směsí pro hoření (případně i výbuch) a jejich zapálením by se nastartoval proces hoření těla. Je zřejmé, že by k tomu muselo docházet jen zcela výjimečně, protože jinak by většina obyvatel, chodících občas po plastové podlaze či koberci musela již dávno skočit jako živá pochodeň.

PYROTON
Americký „soukromý vědec“ Larry Arnold přišel s teorií doposud neznámé elementární částice, kterou nazval pyroton. Tato částice je prý součástí kosmických paprsků, které neustále dopadají na Zemi a stejně jako neutrino prolétnou organickým tělem téměř vždy bez jakékoliv interakce. V jistém nepatrném počtu případů však mohou po zásahu buněčného jádra nastartovat řetězovou reakci, které následně zničí celé tělo.

Tyto teorie jsou sice položeny na faktech, avšak nejsou experimentálně podloženy, proto záhada samovznícení člověka stále zůstává jednou z největších záhad; a kdoví, s čím novým přijde naše věda. Může se ale ujmout i teorie, že zvítězí parapsychologie a psychotronika, kterou žádný materialista a skeptik nikdy nepřijme.

Samovznícení člověka pochází z anglického Spontaneous Human Combustion. Jde o jev, kdy začne lidské tělo bez zjevné příčiny hořet. Zajímavostí je, že kromě těl obvykle nic jiného neshoří. Dokonce ani šaty obětí zůstanou nespáleny. Mnoho případů samovznícení člověka se pro jeho paranormalitu ani neuvádí, neboť tento jev odporuje jak chemickým, tak fyzikálním zákonům.

Sdílet