Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Den otevřených dveří v Bílovci

Bíloveckou stanici hasičského záchranného sboru navštívili v rámci dne otevřených dveří u příležitosti Evropského týdne mobility zájemci o hasiče a jejich techniku z řad dětí i dospělých.

Všichni čtyři přítomní příslušníci připravili pro návštěvníky, kteří byli především z řad dětí z okolních škol, průřez vybavením stanice počínaje prvovýjezdovým vozem přes velkokapacitní cisternu až po motorový člun.

Samozřejmostí byla možnost prohlédnout si vybavení, které je v této technice uloženo a které hasiči používají při každodenní činnosti. Děti si mohly prohlédnout např. vybavení pro práci na vodě – suché oděvy, plovací vesty, dále prostředky pro zásahy u nebezpečných látek – protichemický oděv, dýchací přístroje a obecně velkému zájmu se těšila možnost vyzkoušet si zásahové přilby a především si sklopit jejich zlaté štíty nebo také ulehnout do vakuové matrace.

Na stanici se během dopoledne vystřídalo více než 400 návštěvníků, které se hasiči snažili co nejvíce zasvětit do svého řemesla. Našli se i starší bývalí příslušníci, se kterými současní obyvatelé stanice zavzpomínali na staré časy.

foto: Jiří Velký

Sdílet